Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Αγνοούνται οι ενέργειες του Δήμου Κηφισιάς

Κατατέθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση η αρνητική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Κηφισιάς για το εργοστάσιο βιομάζας στο Καλυφτάκι 

Αριθ. Πρωτ. Κατάθεσης  32543/26979/  14/6/2013

ΑΙΤΗΜΑ

Προς
Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κον Καλογερόπουλο Δημήτριο

Κηφισιά 14 Ιουνίου 2013
Αξιότιμε κ. Γεν. Γραμματέα,

Παράλληλα με τις ενέργειες του Δήμου Κηφισιάς και το προηγούμενο αίτημά μας με τον υπ’ αριθμ. πρωτ. 30843/25597 την 6/6/2013 σας καταθέτουμε συνημμένα, την με αριθμό 237/2013 Συνεδρίαση 13η ομόφωνη απόφαση- ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς, σύμφωνα με την οποία εκφράζει την αντίθεσή του στη θετική γνωμοδότηση της Περιφέρειας Αττικής αρ. απόφασης 124/2013 που αφορά στην εγκατάσταση (ΜΠΕ) στο Καλυφτάκι Κηφισιάς.
Ζητάμε την επανεισαγωγή του θέματος προκειμένου να ληφθεί υπόψη η απόφαση- ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς, καθώς και η θέληση των φορέων της τοπικής μας κοινωνίας.

Με εκτίμηση
Το συντονιστικό φορέων Κηφισιάς

Σύλλογος Αναγέννηση
Σύλλογος το Καλυφτάκι
Σύλλογος Γράμμος – Φοίνικας
Δημοτική Κίνηση Κηφισιάς: Ανεξάρτητη Αγωνιστική Συνεργασία για την Αυτοδιοίκηση «ΑΝΑΣΑ» 
Επιτροπή Αγώνα Κηφισιάς Ενάντια στα Μέτρα της Κυβέρνησης, Ε.Ε., ΔΝΤ