Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 5/6ου/2013


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ            
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Διονύσου και Μυρσίνης – 145 62
Τηλ. 213 2007274-5-6 / fax. 213 2007 273
Κηφισιά, 31-5-201  Αρ. πρωτ: 13

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο
 Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 Τους κ.κ. Προέδρους  Δημοτικών Ενοτήτων
ΚΟΙΝ:  Δ/νσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
           Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Πολεοδομίας
           Δ/νση Καθαριότητας, Δ/νση Περιβάλλοντος
           Νομικούς Συμβούλους
              Τοπικό Τύπο 
           Δ/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών 
           Δημοτικές Ενότητες Εκάλης, Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας 
           Πολιτικά Κόμματα

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 5-6-2013, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19.00, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

  1. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.
  1.  Έκτακτα θέματα.
  1. Τακτικά θέματα.

1.    Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Δόμησης  σχετικά με τις ισχύουσες χρήσεις γης, ως και για τις χρήσεις των νομίμως υφισταμένων κτιρίων ή εγκαταστάσεων, στο παραδοσιακό τμήμα της πόλης μας (ΖΩΝΕΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Προεδρικών Διαταγμάτων: 1) Π.Δ. 28-9-1987/ΦΕΚ1035Δ’/16-10-1987, 2) Π.Δ. 6-9-1990/ΦΕΚ 517Δ’/21-9-1990, 3) Π.Δ. 23-7-1994/ΦΕΚ 837Δ’/1994».

2.    Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κηφισιάς – Υπουργείου Πολιτισμού και Περιφέρειας Αττικής για την μεταφορά και την μεταστέγαση της Αρχαιολογικής συλλογής Κηφισιάς από το κτίριο της συμβολής των οδών Γεωργαντά και Κασσαβέτη στην Βίλλα Κουτούπη.

3.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Σαπφούς στην περιοχή Παληάγιαννη.

4.    Λήψη απόφασης για την έγκριση χρήσεως καταστήματος (εστιατόριο), επί της οδού Λεβίδου 8-10 στο Ο.Τ. 75, Κηφισιά.

5.    Λήψη απόφασης για την έγκριση χρήσεως καταστήματος (αναψυκτήριο), επί των οδών Λ. Κηφισίας 228 και Δροσίνη 5, Ο.Τ. 41, Κηφισιά.

6.    Λήψη απόφασης για την έγκριση χρήσεως καταστήματος (εστιατόριο), στο διατηρητέο κτίριο επί της οδού Λ. Κηφισίας 299 και Εμμ. Μπενάκη, Κηφισιά.

7.    Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού».

8.    Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης επικειμένων περιοχής "ΒΙΠΑ".

9.    Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των προμηθειών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες (ως η συνημμένη κατάσταση).

10. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των εργασιών / παρεχομένων υπηρεσιών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες (ως η συνημμένη κατάσταση).

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση χιλιομετρικής αποζημίωσης υπαλλήλου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου (Ν. 2685/1999).

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση επιστροφής ποσού από παράβολο για άδεια διαμονής αλλοδαπού.
    
13. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλετών εγγεγραμμένων σε οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους (περ. δ. παρ. 1 αρθρ. 174 Ν. 3463/2006.)

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Καταγγελία του Συλλόγου «Καλυφτάκι» για τη Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αεριοποίηση Βιομάζαςbiomaza
Ο Σύλλογος «Καλυφτάκι» μετά την ανάδειξη του θέματος από τον δημοτικό σύμβουλο και επικεφαλής της δημοτικής κίνησης ΑΝΑΣΑ  κ. Παναγιώτη Κανακάκη
ΚΑΤΑΓΓΕΊΛΕΙ ομόφωνα την απόφαση 124/16-4-2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής για την δημιουργία Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αεριοποίηση Βιομάζας,
της εταιρείας «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ Ε.Π.Ε.»
στη θέση Καλυφτάκι στο Ο.Τ. 11 στη περιοχή ΒΙΠΑ και ζητάει από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς να πάρει κατηγορηματική αρνητική απόφαση ώστε να μην επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο η ήδη επιβαρυμένη περιοχή μας. Η καταγγελία δημοσιεύται στην ηλεκτρονική εφημερίδα Η Νεα Ερυθραία εδώ: http://www.sepik.net/nea

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Ενημέρωση για την Επιχειρούμενη Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας στη Νέα ΚηφισιάΤετάρτη 29/5ου/ 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς,
τον Τύπο και τους Φορείς στον «Καλλικρατικό» Δήμο Κηφισιάς

Η Δημοτική Κίνηση, Ανεξάρτητη Αγωνιστική Συνεργασία για την Αυτοδιοίκηση (ΑΝ.Α.Σ.Α.) και ο επικεφαλής, Δημοτικός Σύμβουλος Κηφισιάς Παναγιώτης Κανακάκης,   

Σας προσκαλούμε σε Ενημέρωση – Συζήτηση την: 

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ και ώρα 10.30 π. μ.
στο Πάρκο Ηρώων Πολυτεχνείου στη Νέα ΚΗΦΙΣΙΑ

Προκειμένου να σας ενημερώσουμε και να συζητήσουμε,
για τα μεγάλα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την επιχειρούμενη εγκατάσταση,
Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με τη μέθοδο αεριοποίησης από καύση βιομάζας, 
στην περιοχή Καλυφτάκι στη Νέα Κηφισιά, μετά τη θετική γνωμοδότηση (απόφαση 124/2013), του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, 
σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που κατέθεσε η «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ Ε.Π.Ε.»   
και χωρίς προηγουμένως το θέμα ως όφειλε, να έχει τεθεί για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, στους φορείς και στους κατοίκους της Κηφισιάς.  


Γραφείο Τύπου

Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

Ερώτημα στο δημοτικό συμβούλιο για τους κοινόχρηστους χώρους

Ερώτημα προς τον δήμαρχο και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με  την αποσαφήνιση και καταγραφή των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Κηφισιάς, έθεσε στη συνεδρίαση της 15ης Μαΐου ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Φραγιαδάκης, εκ μέρους της δημοτικής κίνησης ΑΝΑΣΑ.
Αναφέρει συγκεκριμένα ο κ. Φραγκιαδάκης: «Όπως γνωρίζετε, το θέμα των κοινοχρήστων χώρων απασχολεί τον Δήμο μας αρκετά σοβαρά και επί πολλά χρόνια.
Το πρόβλημα εμφανίζεται κυρίως υπό τις ακόλουθες μορφές: α) ως ολοκλήρωση της απόκτησης από τον Δήμο των από τα εγκεκριμένα σχέδια προβλεπόμενων κοινοχρήστων χώρων,
β) ως απόκτηση από τον Δήμο κοινοχρήστων χώρων που δημιουργήθηκαν από σχέδια που έγιναν από Συνεταιρισμούς,
γ) ως αποσαφήνιση των χώρων εκείνων που ανήκουν στον Δήμο ή στο Δημόσιο και προέκυψαν από τη διάνοιξη- διαπλάτυνση βασικών οδικών αξόνων, π.χ. Εθνική Οδός
Η αξία και το οικονομικό περιεχόμενο αυτών των χώρων είναι ιδιαίτερα σημαντικό, της τάξεως εκατομμυρίων ευρώ και αποτελεί, πιστεύω, υποχρέωσή μας να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, ει δυνατόν σήμερα.
Ιδιαίτερης προσοχής και έρευνας  πρέπει να αποτελέσει η περιουσία των τυχόν υφιστάμενων και υπό εκκαθάριση Συνεταιρισμών.
Για τους δεύτερους, έχω την άποψη ότι ο Δήμος οφείλει να παρακολουθήσει το θέμα της εκκαθάρισης, ιδιαίτερα όταν αυτή αντιμετωπίζει δυσχέρειες για το διορισμό εκκαθαριστών, διότι είναι ενδεχόμενο να προέλθει από την εκκαθάριση σοβαρό θετικό υπόλοιπο επ’ ωφελεία του Δήμου και των δημοτών.
Αυτονόητο είναι ότι πρώτο μέλημα θα πρέπει να είναι το ξεκαθάρισμα των κοινοχρήστων χώρων, ποιοι είναι και σε ποιον ανήκουν σήμερα.
Η υπαγωγή των Συνεταιρισμών στην αρμοδιότητα του υπουργείου Οικονομικών, αντί του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με τον Ν.Ο.Κ., πιστεύω ότι διευκολύνει τις ενέργειες που θα αποφασίσουμε.
Πιστεύουμε ότι μια καταρχήν συζήτηση επί του θέματος, προ των διακοπών του καλοκαιριού, θα διευκόλυνε την λήψη των απαιτουμένων αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Προτείνω, όπως για τη διευκόλυνση αυτής της συζήτησης, ανατεθεί σε Υπηρεσία ή σε μελετητή συνεργάτη από τώρα η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την συγκέντρωση των πρώτων στοιχείων.
Η δαπάνη θα είναι ασήμαντη σε σχέση με το μεγάλο όφελος που σίγουρα θα προκύψει».
Δείτε το σύνδεσμο: lr-.htmlhttp://www.amarysia.gr/kifisia/politiki/51168--lr-.html

Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

Οι πολυεθνικές εταιρίες έχουν ως λομπίστες τους τις εθνικές κυβερνήσεις.

Ναόμι Κλάιν, ακτιβίστρια και συγγραφέας του διάσημου «Δόγματος του Σοκ» στο πλαίσιο επίσκεψής της στην Αθήνα παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Στέλιο Κούλογλου. Η συγγραφέας και δημοσιογράφος ανέφερε ότι υπό την επήρεια του σοκ οι χώρες που το βιώνουν χάνουν την εθνική τους κυριαρχία, κάτι που όπως σχολιάζει συνέβη και στην Ελλάδα. Επεσήμανε ότι στις μέρες μας οι κυβερνήσεις έχουν γίνει οι λομπίστες των πολυεθνικών, ενώ χαρακτήρισε παράλογη την πρόθεση της κυβέρνησης να πουλήσει κάθε επικερδή επιχείρηση σε περίοδο ύφεσης, όταν είναι βέβαιο ότι οι συμφωνίες θα είναι οι χειρότερες που θα μπορούσε κάθε χώρα να πετύχει. Υπογράμμισε τέλος ότι ο ευρωπαϊκός νότος θα πρέπει να συγκροτήσει κοινό μέτωπο απέναντι στους δανειστές.

Σ.Κ.: Αν ξαναγράφετε το Δόγμα του Σοκ, θα είχατε ειδικό κεφάλαιο για την ελληνική περίπτωση; 

Ν.Κ.: Θα υπήρχε ένα ειδικό κεφάλαιο για την Ελλάδα, ίσως όλο για τον ευρωπαϊκό νότο. Αλλά ο στόχος μου δεν ήταν το βιβλίο απλώς να καταγράψει την ιστορία  αλλά να γίνει ένα εργαλείο ώστε να μπορέσουμε να προβλέψουμε το επόμενο σοκ. Έτσι άλλωστε τελειώνει και το βιβλίο : «Πότε θα δούμε το επόμενο σοκ;». Έχουμε ένα οικονομικό μοντέλο που δημιουργεί από μόνο του κρίσεις .  Εάν έγραφα λοιπόν ένα βιβλίο τώρα θα ήταν για την Ελλάδα.  Η κρίση εδώ χρησιμοποιήθηκε για να λεηλατήσουν την χώρα και να καταστρέψουν τα κοινωνικά κινήματα και τις κοινωνικές κατακτήσεις.

Σ.Κ.: Δυο παράγοντες θεωρώ ότι έχουν καθοριστικό ρόλο. Ο ένας είναι ο παράγων του φόβου. Αυτό δεν έγινε και στην Λατινική Αμερική; 

Ν.Κ.: Ακριβώς. Είναι ο φόβος του τι θα γίνει εάν δεν πάρεις το «φάρμακο». Για αυτό χρησιμοποιούνται πάντα μεταφορές από την ιατρική. Λένε ότι διέγνωσαν στην τάδε χώρα καρκίνο. Οπότε δημιουργείται ο φόβος του τι θα γίνει, εάν ο ασθενής δεν πάρει την  χημειοθεραπεία του. Η μεταφορά, ο συμβολισμός που επιλέγεται έχει τεράστια σημασία.

Σημαντικό ρόλο, όμως, έχουν και τα ΜΜΕ. Οι πολιτικοί λένε ότι έχουν να πουν. Τα μίντια όμως διογκώνουν τον φόβο για να σωθεί υποτίθεται αυτό που είπαν ότι είναι «άρρωστο». Αυτή είναι και η μεγάλη ειρωνεία αυτής της κρίσης. Δημιουργήθηκε από τις ελίτ που τζογάραν ανεξέλεγκτα κερδοσκοπώντας, αλλά είμαστε εμείς  που πρέπει να ζήσουμε πιο ανασφαλείς ζωές.

Το βλέπουμε αυτό και στην περίπτωση της Ελλάδας: οι άνθρωποι έχουν χάσει την ασφάλειά τους, είτε είναι η εργασιακή είτε είναι η οικονομική είτε είναι η υγειονομική. Εσείς οι Έλληνες έχετε αναλάβει τις ζημιές για τα ρίσκα που πήραν κάποιοι άλλοι.Εκείνοι είναι υπεύθυνοι αλλά εμείς εμφανιζόμαστε ως ένοχοι. Και τα χειρότερα δεν έχουν περάσει.

Σ.Κ.: Υπήρξε η περίφημη φράση του Θ. Πάγκαλου: «Μαζί τα φάγαμε». Η συλλογική ενοχοποίηση επηρέασε πολύ την ψυχολογία των ανθρώπων.

Ν.Κ.: Αυτή ήταν σίγουρα η πρακτική σε αυτή την κρίση. Γιατί ο κόσμος κατάλαβε ότι για τα όσα συμβαίνουν έφταιγαν οι τραπεζίτες που ζούσαν πλουσιοπάροχες ζωές και συνεχίζουν να ζουν. Αλλαξαν το τροπάριο και είπαν ότι έφταιγαν οι φτωχοί  που ήθελαν να ζήσουν πλουσιοπάροχα. Όχι εκείνοι που κερδοσκοπούσαν στις ΗΠΑ με τα στεγαστικά δάνεια δημιουργώντας φούσκες και έφεραν την καταστροφή.  Αλλά μια οικογένεια Αφροαμερικάνων που ζούσε με 50.000 δολάρια τον χρόνο και τόλμησε να θέλει ένα σπιτάκι.

Είμαστε σε πόλεμο. Και σε κάθε πόλεμο υπάρχει οργή. Δικαιολογημένη οργή αφού ο κόσμος είδε να λεηλατείται ο τόπος του μπροστά στα μάτια του. Το ερώτημα είναι που θα εκφραστεί αυτή η οργή, όχι με εκδικητικό τρόπο ή σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά απέναντι σε εκείνο το σύστημα που καθιέρωσε την απληστία.

Όμως βλέπουμε ότι ακόμη και τώρα προσπαθεί το σύστημα να στρέψει την οργή στους πιο ευάλωτους. Στις ΗΠΑ είναι εκείνος που ήθελε το σπίτι. Εδώ στην Ελλάδα είναι ο μετανάστης που θέλει την δουλειά σου. Να διοχετεύσουν την οργή στους πιο ευάλωτους ώστε να την γλιτώσουν αυτοί που πραγματικά ευθύνονται. Η κρίση βοηθά τις ελίτ να την αξιοποιήσουν και να επωφεληθούν από αυτήν.

Σ.Κ.: Λέτε δηλαδή ότι η άνοδος του φασισμού ήταν αναμενόμενη; 

Ν.Κ.: Όχι απλά αναμενόμενη. Την είχαν προβλέψει! Αυτή είναι η ιστορία της Ευρώπης. Είναι το μάθημα που θα έπρεπε να πάρουμε από τον  Α Παγκόσμιο Πόλεμο και την συνθήκη ειρήνης στις Βερσαλλίες. «Η εκδικητικότητα δεν θα κάνει καλό». Η ταπείνωση της Γερμανίας λειτούργησε σαν μπούμεραγκ, με τα γνωστά αποτελέσματα.
Αυτό με εκνευρίζει περισσότερο: Η σχολή του Σικάγου με τις μειώσεις και τις περικοπές ενισχύει τον φασισμό – κάτι που έγινε ολοφάνερα στην Ελλάδα.

 Η ελεύθερη αγορά είναι από την φύση της υστερική γιατί ξέρει ότι στηρίζεται στην απληστία και στον φόβο. Για αυτό και για να επιβιώσουν προσπαθούν να τιμωρήσουν παραδειγματικά κάποιες χώρες. Το ότι η Ελλάδα είπε κάποια «όχι» δημιουργεί και ένα παράδειγμα ανταρσίας! Το ότι θα αντισταθεί στην λιτότητα η Ελλάδα δεν σημαίνει ότι δεν θα εξαπλωθεί και στην Πορτογαλία – όπως και έγινε. Ο μεγαλύτερος φόβος του συστήματος είναι η επιδημία της αντίστασης.

Σ.Κ.: Εχετε υπ όψιν σας και τα στερεότυπα εναντίον των Ελλήνων, όπως και όλων των ανθρώπων στην Νότια Ευρώπη, ότι είναι τεμπέληδες, έχουν πολλές διακοπές κλπ. Αν και στην πραγματικότητα όλα αυτά έχουν αποδειχθεί εσφαλμένα από στατιστικές μελέτες. 

Ν.Κ.: Τα  ακούσαμε και εμείς αυτά, εναντίον της Ελλάδας. Οι άνθρωποι γενικά είναι θλιμμένοι. Είναι στην κουλτούρα μας να γκρινιάζουμε γιατί δουλεύουμε πολύ χωρίς να παίρνουμε πίσω αυτά που θέλουμε. Ίσως είναι και λίγο σαδιστικό, μας άρεσε λίγο να βλέπουμε να τιμωρούνται οι χώρες της Μεσογείου με τον ήλιο τους, τις φυσικές τους ομορφιές και ένα διαφορετικό τρόπος ζωής!

Αλλά τα στερεότυπα που επικράτησαν στις γερμανικές εφημερίδες για την Ελλάδα και τις χώρες του Νότου ήταν ξεκάθαρα ρατσιστικά. Είναι ταπεινωτικό να μιλάνε για εσένα έτσι.

Σ.Κ.: Μαθαίνω ότι είστε κατά των ορυχείων στις Σκουριές;

Ν.Κ.: Ναι. Γράφω ένα νέο βιβλίο για το περιβάλλον και για την ανάγκη να το σώσουμε. Είναι δύσκολο να σκεφτείς για το περιβάλλον όταν έχεις άλλα οικονομικά προβλήματα τόσο σοβαρά. Στην Ευρώπη η περιβαλλοντική πολιτική δεν ήταν τέλεια αλλά ήταν πρωτοπόρα σε σχέση με την Κίνα ή τις ΗΠΑ μέχρι το 2009, που ξέσπασε η κρίση. Τώρα όμως έχουν αποφασίσει να θυσιάσουν την οικολογία στο όνομα της οικονομίας. Είναι παθογένεια να ξεχωρίζεις αυτές τις δυο έννοιες. Θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη κρίση ακόμη και οικονομική εάν πάψει να μας ενδιαφέρει το περιβάλλον. Δεν είναι μια πολυτέλεια την οποία μπορούμε να αναβάλλουμε για αργότερα.

Τώρα για τον εθνικό πλούτο της Ελλάδας,  έχουν συνηθίσει στην ιδιωτικοποίηση των πάντων και βλέπουν εδώ προοπτικές κέδρους. Είναι μια ευκαιρία για εύκολο πλουτισμό. Πλέον οι πολυεθνικές εταιρίες έχουν ως λομπίστες τους τις εθνικές κυβερνήσεις.

Σ.Κ.: Η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι με τις ιδιωτικοποιήσεις θα έρθουν νέοι  επενδυτές.

Ν.Κ.: Δεν κάνεις ιδιωτικοποιήσεις σε περίοδο ύφεσης. Είναι κανόνας αυτός. Δεν θα πετύχεις ποτέ την καλύτερη συμφωνία αλλά την χειρότερη. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που πραγματικά ενδιαφέρονται για την ελληνική οικονομία.  Θα βγείτε χαμένοι. Όσοι έρθουν θα επιβάλλουν τους όρους τους γιατί απλά δεν έχει η ελληνική κυβέρνηση την δυνατότητα να θέσει τους δικούς της.

Σ.Κ.: Οι λαοί βρίσκονται σε σύγχυση όμως...

Ν.Κ.: Τι συμβαίνει σε ένα σοκ; Χάνεις αυτά που είχες και δεν ξέρεις που βαδίζεις. Σου αλλάζει τον αδόξαστο. Σε βγάζει από την γραμμή πλεύσης και τον προγραμματισμό σου. Όταν δημιουργηθεί αυτό το κενό έρχεται κάποιος και σου λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει. Και το ακούς γιατί δεν είσαι σε θέση να αναγνωρίσεις τι είναι σωστό και τι όχι.

Στις ΗΠΑ για παράδειγμα είχαμε το σοκ με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Το βασικότερο πρόβλημα δεν ήταν οι υλικές καταστροφές, αλλά ότι ο κόσμος βρέθηκε σε πλήρη σύγχιση.  Και ήρθε ο Τζωρτζ Μπους και είπε ότι «βρισκόμαστε σε πόλεμο με την τρομοκρατία. Σε ένα πόλεμο μεταξύ του καλού και του κακού». Ο κόσμος το αποδέχθηκε γιατί ειχε χάσει τον προσανατολισμό του. Αυτό είναι το πιο τρομακτικό που συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.

Η μεγαλύτερη επίπτωση ενός σοκ είναι η παραχώρηση της κυριαρχίας. Η Ελλάδα είναι η κοιτίδα της δημοκρατίας. Παλέψατε για αυτή. Σκοτωθήκατε για αυτή. Και ξαφνικά ξυπνάτε και βλέπετε ότι δεν είστε εσείς αυτοί που έχετε τον έλεγχο αλλά κάποιος άλλος.  Αυτό δίνει τροφή και στην ξενοφοβία, στον ρατσισμό, στον νεοφασισμό. Παραχωρήσατε  την κυριαρχία σας και τον έλεγχο της εξουσίας. Δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θες. Είναι επικίνδυνο και σοκαριστικό όταν το συνειδητοποιείς.

Σ.Κ.: Σε έναν συμβατικό πόλεμο υπάρχει πάντα η ελπίδα για το αύριο. Τώρα δεν βλέπει κανείς φως στην άκρη του τούνελ. 

Ν.Κ.: 'Ολοι δουλεύουν και ζουν σε ανασφάλεια. Αυτό δεν σου επιτρέπει να έχεις εξουσία στον εαυτό σου. Έτσι είτε θα οδηγηθούμε στον φασισμό ή θα επιλέξουμε άλλες λύσεις, όπως η αλληλεγγύη ,η οργάνωση των ευάλωτων στρωμάτων του πληθυσμού, των ανέργων, των εγκαταλελειμμένων γειτονιών, της ενέργειας, του νερού, της τροφής. Έτσι θα μπορούμε να ξαναγίνουμε κύριοι των εαυτών μας, να ξεπεράσουμε τον φόβο.

Υπάρχει επίσης στρατηγική για να μείνουν οι χώρες του νότου μακριά η μία από την άλλη. Γιατί, ξέρετε, οι δανειστές είναι ευάλωτοι. Εάν μαζευτούν οι οφειλέτες και παλέψουν μαζί θα κερδίσουν. Εάν οι οφειλέτες πουν ότι «δεν σας πληρώνουμε» εκείνοι έχουν πια την κρίση όχι αυτοί που χρωστάνε. Αυτό λέγεται «το καρτέλ των οφειλετών» και ήταν ο μεγαλύτερος φόβος του ΔΝΤ στην Λατινική Αμερική την δεκαετία του 1980. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πως αυτό δεν έχει γίνει ακόμη στην Ε.Ε. Γιατί  καθίσατε σε ένα τραπέζι μαζί τους και  δεν συνεργάστηκαν οι χώρες του Νότου;

Θα πρέπει να γίνει αυτό και θα πρέπει να το απαιτήσουν και οι κοινωνίες. Ξέρω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δουλεύει σε αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί να ξεκινήσει και από την βάση – από τα κινήματα και τις συλλογικότητες σε κάθε μια χώρα του νότου.

Σ.Κ.: Γράφατε κατά τις ημέρες του Occupy Wall Street ότι ήταν το πιο σημαντικό πράγμα που συνέβαινε τότε στον κόσμο. 'Ομως σήμερα το Κόμμα του τσαγιού έχει μεγαλύτερη επιρροή στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ από ότι αυτά τα κινήματα. Ποια θα ήταν η σωστή πορεία για το κίνημα ώστε να καταφέρει τους στόχους του;

Ν.Κ.: Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συγκρίνουμε το Occupy με το Κόμμα του  Τσαγιου, που υποστηρίζεται από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Η ελπίδα μου είναι ότι θα υπάρξει ένα κίνημα τόσο μεγάλο που θα χτυπήσει την αρρώστια στην καρδιά του συστήματος των ΗΠΑ το οποίο διάβρωσαν οι εταιρίες.

 Θα πρέπει οι πολίτες να απαιτήσουν διαρθρωτικές αλλαγές ουσίας. Αλλά το σύμπτωμα της εποχής μας είναι ότι είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας και δεν έχουμε χώρους να βρεθούμε συλλογικά.
Αυτό συνέβη και με το κίνημα occupy, όταν το έδιωξαν από τις πλατείες. Οι ιδέες θέλουν και ένα “σπίτι”, ένα χώρο για να ζήσουν.

Η Δημοτική Κίνηση ΑΝΑΣΑ στο "Χωριό Αλληλεγγύης"

Κάλεσμα δομών αλληλεγγύης και κοινωνικής οικονομίας για τη συνδιαμόρφωση του “Χωριού Αλληλεγγύης” στη διάρκεια της Εναλλακτικής Συνόδου των Ευρωπαϊκών Κινημάτων (Alter Summit) που θα γίνει στις 7 και 8 Ιουνίου στην Αθήνα. "Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ"
Η Δημοτική Κίνηση ΑΝΑΣΑ Κηφισιάς, επεξεργάζεται το θέμα με το οποίο θα έχει ενεργό ρόλο στις εργασίες της συνόδου. 
Δείτε εδώ: http://www.solidarity4all.gr

Τί είναι το Alter Summit ? http://www.altersummit.eu/?lang=en

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Τι σημαίνει το σχεδιαζόμενο εργοστάσιο βιομάζας;

Δεν συμφωνούμε στην κατασκευή ενός έργου από το οποίο ΔΕΝ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ αλλά αντίθετα θα χάσει από την ποιότητα ζωής του
Ανοίξτε τον σύνδεσμό και δείτε όλες τις αντιδράσεις: http://left.gr/news/ti-simainei-shediazomeno-ergostasio-viomazas-gia-tin-periohi-toy-oropoy

Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 22-5-2013, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19.00, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

  1. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.
Β. Έκτακτα θέματα.
Γ. Τακτικά θέματα.

1.    Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 47/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για την παραχώρηση μιας επιπλέον θέσης στάθμευσης στην πρεσβεία της Ουρουγουάης στην οδό Μενάνδρου 1, Κηφισιά.

2.    Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 48/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Άργους 24, στην Κηφισιά.

3.    Λήψη απόφασης για την κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013.

4.    Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων.

5.    Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών από χρηματικούς καταλόγους (άρθρο 174 του Ν. 3463/2006.)

6.    Λήψη απόφασης για την απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

7.    Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης ύψους 200,00 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων»  προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013.

8.    Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των προμηθειών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες (ως η συνημμένη κατάσταση).

9.    Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των εργασιών / παρεχομένων υπηρεσιών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες (ως η συνημμένη κατάσταση).

10. Λήψη απόφασης για την Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ερυθραίας».

11. Λήψη απόφασης για την Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη Κτηματογράφησης ιδιοκτησίας Δήμου στην περιοχή Παληάγιαννη».

12. Λήψη απόφασης για την Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη για την Κτηματογραφική αποτύπωση περιοχής για την αναθεώρηση του σχεδίου πόλεως στο ρέμα του Κοκκιναρά».

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση υψομετρικών μελετών Ο.Τ. 9 «ΒΙ.ΠΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

14. Λήψη απόφασης για την οριστική παραλαβή της μελέτης: «Σύνταξη μελέτης τοπογραφικών για την κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων διαδρομής ενοποίησης των σχολικών κτιρίων στο Δήμο Κηφισιάς » (επιχειρ. από “ΤΕΧΝΙΚΉ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ”- Επιχειρ. Προγρ. “ΑΤΤΙΚΗ” ).

15. Λήψη απόφασης για την αποστολή του Δήμου στο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.  .

16. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Κηφισιάς στο Υγειονομικό Μπλοκ των Βορειανατολικών Προαστίων που έχει σκοπό την διασύνδεση των ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών μεταξύ των Νοσοκομείων ΓΝ Σισμανογλείου, ΓΝ Αμαλία Φλέμιγκ και του ΓΝ Παίδων Πεντέλης.

17. Λήψη απόφασης για την επικύρωση της διαδικασίας παραχώρησης τάφου διαδοχικής ταφής και  έγκριση  αυτής  σε  νέο δικαιούχο .

18. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 263/2013 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την μείωση μισθωμάτων ακινήτων, που εκμισθώνει ο Δήμος Κηφισιάς σύμφωνα με τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α /11-4-2012).

19. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 8/2013 εισήγησης της ΔΕΠ για επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Α΄δόση 2013) ποσού 51.510,12€ από ΚΑΠ.

20. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 9/2013 εισήγησης της ΔΕΠ για επιχορήγηση (ΚΑΠ) ποσού 3.622,56€ στη Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης προς υλοποίηση του θεσμού εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου για το διάστημα από Σεπτέμβριο 2012 έως και Δεκέμβριο 2012.

21. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 12/2013 εισήγησης της ΔΕΠ για οικονομική ενίσχυση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης από το ΦΗΧ ποσού 1.660,50 € για κάλυψη παλαιών οφειλών .

22. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 13/2013 εισήγησης της ΔΕΠ για οικονομική ενίσχυση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης από το ΦΗΧ ποσού 922,50 € για κάλυψη παλαιών οφειλών

23. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 14/2013 εισήγησης της ΔΕΠ για την
    Οικονομική ενίσχυση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και          Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης με το ποσό των 8.856,00 € και 4.428,00€           (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23 %) αντίστοιχα, από το ΦΗΧ       2012, για κάλυψη δαπανών λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών          
     ενός έτους.

24. Λήψη απόφασης σχετικά με την επιστροφή ποδηλάτου από κάτοικο της Νέας Ερυθραίας.

25. Λήψη απόφασης για την αλλαγή συντελεστή χρέωσης.

26. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσού από μετατροπή εισφοράς σε χρήμα.

27. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσού επτακοσίων εννέα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (709,82€).

28. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλής από οριστικό βεβαιωτικό κατάλογο.

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΕΡΙΟΙΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ

Κάποιοι κερδοσκοπούν στις πλάτες μας

Δείτε εδώ: http://anasa2010.blogspot.gr/2013/05/blog-post_9604.html


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ 
Τηλεφωνήθηκα με τον Δήμαρχο και προδικάζει την απόφαση
Όλοι οι διάλογοι στο Περιφερειακό συμβούλιο. 

Ερωτηματικά για μονάδα βιομάζαςΗ κατασκευή εργοστασίου βιομάζας φαίνεται να δρομολογείται στην Κηφισιά, με βάση απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, που άναψε το «πράσινο φως»! 
Ερωτηματικά στην τοπική κοινωνία της Κηφισιάς και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ρεπορτάζ: Γιώργος Κανελλόπουλος


Το θέμα τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ, Παναγώτη Κανακάκη, στην προηγούμενη  συνεδρίαση της Τετάρτης 15 Μαΐου, γεννά η κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από αεριοποίηση βιομάζας, επί της οδού Θηβαΐδος, στην περιοχή Καλυφτάκη του ΒΙΠΑ Κηφισιάς. 

Τσουχτερά πρόστιμα


Τσουχτερά πρόστιμα αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για αυθαίρετες κατασκευές «μοίρασε» η Πολεοδομία Βορείου Τομέα Αθήνας σε καταστήματα επί της Λεωφόρου Θησέως, στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Ερυθραίας - Εκάλης

Δείτε το άρθρο εδώ: http://www.amarysia.gr/kifisia/koinonia/50850-2013-05-10-09-28-00.html

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Κάποιοι όμως γνώριζαν και την αποδέχονται

Δείτε στον ποιο κάτω σύνδεσμο την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, για εγκατάσταση Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αεριοποίηση Βιομάζας στη Νέα Κηφισιά (Θέση Καλυφτάκη), η οποία πάρθηκε "ερήμην" της Δημοτικής Διοίκησης και εν αγνοία του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.
Κάποιοι όμως γνώριζαν και την αποδέχονται.
Πατήστε εδώ: http://www.patt.gov.gr/main/attachments2/6913

Κάποιοι κερδοσκοπούν στις πλάτες μας


ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος                        
Επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης
Ανεξάρτητη Αγωνιστική Συνεργασία για την Αυτοδιοίκηση «ΑΝΑΣΑ»
Κηφισιά 15-5-2013
ΠΡΟΤΑΣΗ
Προς τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. Κηφισιάς 
ΘΕΜΑ: 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΕΡΙΟΙΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ

Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριοι και κύριες συνάδελφοι, στις 16 Απριλίου 2013  συζητήθηκε στο περιφερειακό συμβούλιο το θέμα της γνωμοδότησης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχετικά µε την εγκατάσταση µμονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση βιομάζας, στην θέση Καλυφτάκη στον δήμο Κηφισιάς. 
Δυστυχώς το δημοτικό συμβούλιο δεν είχε καμία ενημέρωση επί του θέματος, ούτε βεβαίως έχουμε την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα χέρια µας προκειμένου να εκφράσουμε την άποψη µας.
Το μόνο που έχω είναι ένα δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας ΚΗΦΙΣΙΑ όπου γίνεται αναφορά στην τοποθέτηση του παλιού δημοτικού συμβούλου Κηφισιάς και νυν περιφερειακού συμβούλου του Δημήτρη βαρελά.    
Σ ε αυτήν την παρέμβαση του παλιού συνάδελφου, που διάβασα και εγώ από την εφημερίδα, εντόπισα αρκετά ενδιαφέροντα σημεία και τα οποία θα ήθελα να σχολιάσω.
Τονίζει ο Δημήτρης βαρελάς στην παρέμβαση του, ότι πέραν από την εξέταση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να εξεταστεί και η σκοπιμότητα του έργου, δηλαδή εάν αυτή η εγκατάσταση θα μπορούσε να προσφέρει οφέλη στον δήμο Κηφισιάς, συμπεραίνοντας ότι η συγκεκριμένη εταιρεία θα μπορούσε να απορροφήσει τα πολλά κλαδέματα που παράγει ο δήμος Κηφισιάς, πληρώνοντας 50 ευρώ τον τόνο.
Έτσι ο δήμος θα είχε διπλό όφελος, αφού από την μια θα πληρωνόταν και από την άλλη δεν θα είχε το πρόβλημα της εναπόθεσης των πράσινων απορριμμάτων.
Προσθέτει επίσης ότι η εταιρεία αποδέχτηκε ότι εφόσον ο δήμος αναλάβει την κατασκευή των δικτύων να θερμαίνει και το νοσοκομείο των αγίων Αναργύρων και μερικά σχολεία του δήμου.
Σε αυτό το σημείο να θυμίσω στους συναδέλφους αλλά και στον Δημήτρη βαρελά ότι το 1994 είχε εγκριθεί ένα μεγάλο κονδύλι από την ευρωπαϊκή ένωση για να γίνει η μελέτη για την κομποστοποίηση των πράσινων απορριμμάτων στον δήμο µας.
Δυστυχώς η επόμενη δημοτική αρχή και η τεχνική υπηρεσία του δήμου απεφάνθησαν ότι δεν έπρεπε να γίνει η μελέτη γιατί δεν θα προσέφερε τίποτα στον δήμο µας.
Με αυτόν τον τρόπο χάθηκε ένα κονδύλι 400 εκατομμυρίων δραχμών εκείνη την εποχή και το πρόβλημα των πράσινων απορριμμάτων παρέμεινε αφού μέχρι και σήμερα δεν έγινε καμιά προσπάθεια επίλυσης του.
Δεν μπορεί κατά τη άποψη µου να αποτελέσει δικαιολογία το δήθεν οικονομικό όφελος για την κατασκευή μιας τέτοιας μονάδας αφού υπάρχουν άλλοι τρόποι αντιμετώπισης των κλαδεμάτων που δεν δημιουργούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και από την άλλη δεν θα μπορούσα να καταλάβω πως θα μπορούσε να σταθεί το επιχείρημα της θέρμανσης του νοσοκομείου και κάποιων σχολείων, αφού το κόστος κατασκευής δικτύων θα είναι μεγάλο και ο δήμος δεν θα μπορούσε οικονομικά να το χρηματοδοτήσει.
Μου έκανε εντύπωση ότι ο περιφερειακός σύμβουλος Δημήτρης βαρελάς προσπερνά πολύ γρήγορα το θέμα που έχει προκύψει για το εάν πρέπει αυτές οι μονάδες να κατασκευάζονται από την ΔΕΗ η από ιδιώτες.
Ξεχνά ότι µε νόμο η ΔΕΗ δεν μπορεί να κατασκευάσει μονάδες που θα στηρίζονται σε ανανεώσιμες πηγές και αυτό το δικαίωμα έχει δοθεί μόνον σε επιχειρηματίες προκειμένου να την πωλούν ακριβά στην ΔΕΗ η οποία µε την σειρά της θα πουλά πολύ φθηνότερα αλλά ταυτόχρονα µας βάζει να πληρώνουμε το λεγόμενο ΑΠΕ.
Δηλαδή κάποιοι κερδοσκοπούν ασύστολα πάνω στις πλάτες µας.
Τώρα όσον αφορά την παρατήρηση ότι τέτοιου είδους μονάδες επιβαρύνουν πολύ λιγότερο από μονάδες που χρησιμοποιούν αλλά υλικά δεν μπορεί να σταθεί για τον απλό λόγο ότι το λεκανοπέδιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δεχτεί επιπλέον περιβαλλοντική επιβάρυνση.
Γιατί αυτές οι μονάδες να µην γίνουν εκτός λεκανοπεδίου όπου η περιβαλλοντική επιβάρυνση θα ήταν λιγότερο επώδυνη και η μεταφορά των υλικών προς καύση θα ήταν ευκολότερη, οικονομικότερη και δεν θα δημιουργούσε κυκλοφοριακά προβλήματα;
Είναι λάθος να πιστεύει κανείς ότι επειδή αυτή η μονάδα θα γίνει στην βιομηχανική περιοχή δεν θα επιβαρύνει.
Για όποιον δεν ξέρει την περιοχή πρέπει να πω ότι στην περιοχή υπάρχουν πολλά σπίτια και δεν είναι εγκατεστημένες μόνο βιομηχανίες.
Η απόσταση από τον κύριο οικιστικό ιστό της νέας Κηφισιάς είναι πολύ μικρή και αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα.
Πιθανόν η μελέτη να προβλέπει μέτρα, ώστε να μειώνεται η περιβαλλοντική επιβάρυνση.
Είναι γνωστό σε όλους ότι τα μέτρα δεν τηρούνται, αφού από την μια οι επιχειρηματίες θέλουν να μειώσουν το κόστος και από την άλλη δεν υπάρχει αξιόπιστος μηχανισμός ελέγχου αυτών των δραστηριοτήτων και αυτό έχει αποδειχθεί διαχρονικά µε άπειρα παραδείγματα.
Να θυμίσω την μόλυνση του Ασωπού που τόσο έχει απασχολήσει το πανελλήνιο και όχι μονό, να αναφερθώ στον σταθμό λυμάτων όπου ανάλογα µε την φορά του αέρα στην νέα Κηφισιά δεν μπορείς να σταθείς από την άσχημη μυρωδιά επειδή οι διαχειριστές δεν ψεκάζουν µε σόδα ούτως ώστε να εξαλείψουν την κακοσμία, ή να θυμίσω παλαιότερη περίπτωση, όπου γινόντουσαν καταγγελίες για κακοσμία από απόβλητα µμεγάλης εταιρείας που είχε δραστηριότητα στην περιοχή, μόνο όμως κατά τις νυκτερινές ώρες.
Όταν πήγαιναν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ως δια μαγείας το πρόβλημα εξαφανιζόταν.
Τέλος αγαπητοί συνάδελφοι, µου προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι ο Δημήτρης βαρελάς ενημέρωσε τον δήμαρχο ο οποίος έδωσε την συγκατάθεση του για την κατασκευή αυτής της μονάδας, τουλάχιστον έτσι αναφέρει η εφημερίδα και ταυτόχρονα προδικαζόταν, ότι το δημοτικό  συμβούλιο θα υποστηρίξει αυτό το θέμα.
Είθισται στην δημοκρατία να γίνεται πρώτα η ενημέρωση των πολιτών και των δημοτικών συμβούλων, ακολουθεί διαβούλευση µε τους φορείς και τους κατοίκους και μετά έρχεται προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο ώστε να ληφθεί απόφαση.
Δυστυχώς προεξοφλήθηκε η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και ξεπεράστηκαν οι όποιες αντιδράσεις πιθανόν να υπήρχαν ή θα υπάρξουν από τους πολίτες.
Αυτό κατά την άποψη µου αποτελεί εκτροπή του δημοκρατικού διαλόγου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οικονομικά συμφέροντα που καμία σχέση δεν έχουν µε το καλό της πόλης. 
Προτείνω σε εσάς κ. πρόεδρε του δημοτικού συμβουλίου, να συγκεντρώσετε όλα τα υλικά από την περιφέρεια, δηλαδή την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τις απόψεις των υπηρεσιών της περιφέρειας, να µας τις γνωστοποιήσετε και στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο να µπει τακτικό θέμα προς συζήτηση. 

Πρόταση για τους Κοινόχρηστους Χώρους


Χαράλαμπος Φραγκιαδάκης
Δημοτικός Σύμβουλος της"ΑΝΑΣΑ" 
Κηφισιά 15-5-2013
ΕΡΩΤΗΜΑ

Προς :     τους κ.κ. Δήμαρχο και Πρόεδρο Δ.Σ.
Θέμα : «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ»

κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε του Δ.Σ.,
Όπως γνωρίζετε το θέμα των κοινοχρήστων χώρων απασχολεί τον Δήμο μας αρκετά σοβαρά και επί πολλά χρόνια.
Το πρόβλημα εμφανίζεται κυρίως υπό τις ακόλουθες μορφές:
Α) ως ολοκλήρωση της απόκτησης από τον Δήμο των από τα εγκεκριμένα σχέδια προβλεπόμενων κοινοχρήστων χώρων
Β) ως απόκτηση από τον Δήμο κοινοχρήστων χώρων που δημιουργήθηκαν από σχέδια που έγιναν από συνεταιρισμούς
Γ) ως αποσαφήνιση των χώρων εκείνων που ανήκουν στον Δήμο ή στο Δημόσιο και προέκυψαν από την διάνοιξη – διαπλάτυνση βασικών οδικών αξόνων π.χ. Εθνική Οδός.
Η αξία – το οικονομικό περιεχόμενο αυτών των χώρων είναι ιδιαίτερα σημαντικό, της τάξεως εκατομμυρίων ευρώ και αποτελεί, πιστεύω, υποχρέωση μας να ξεκαθαρίσει η κατάσταση ή δυνατόν σήμερα.
Ιδιαίτερης προσοχής και έρευνας  πρέπει να αποτελέσει η περιουσία των τυχόν υφιστάμενων και υπό εκκαθάριση συνεταιρισμών.
Για τους δεύτερους, έχω την άποψη ότι ο Δήμος οφείλει να παρακολουθήσει το θέμα της εκκαθάρισης, ιδιαίτερα όταν αυτή αντιμετωπίζει δυσχέρειες για τον διορισμό εκκαθαριστών διότι είναι ενδεχόμενο να προέλθει από την εκκαθάριση σοβαρό θετικό υπόλοιπο επ΄ ωφελεία του Δήμου και των Δημοτών.
Αυτονόητο είναι ότι πρώτο μέλημα θα πρέπει να είναι το ξεκαθάρισμα των κοινοχρήστων χώρων, ποιοι είναι και σε ποιόν ανήκουν σήμερα.
Η υπαγωγή των συνεταιρισμών στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών αντί του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με τον Ν.Ο.Κ. , πιστεύω ότι διευκολύνει τις ενέργειες που θα αποφασίσουμε.
Πιστεύουμε ότι μια καταρχήν συζήτηση επί του θέματος, προ των διακοπών του καλοκαιριού, θα διευκόλυνε την λήψη των απαιτουμένων αποφάσεων από το Δ.Σ.
Προτείνω όπως  για διευκόλυνση αυτής της συζήτησης ανατεθεί σε Υπηρεσία ή σε μελετητή συνεργάτη από τώρα η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την συγκέντρωση των πρώτων στοιχείων
Η δαπάνη θα είναι ασήμαντη σε σχέση με το μεγάλο όφελος που σίγουρα θα προκύψει.

Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Δημοτικό Συμβούλιο. Τετάρτη 15/5/2013


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ            
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Διονύσου και Μυρσίνης – 145 62 Τηλ. 213 2007274-5-6 /fax. 213 2007 273
                   Κηφισιά, 10-5-2013                               Αρ. πρωτ.: 11

ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο
  Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
  Τους κ.κ. Προέδρους  Δημοτικών Ενοτήτων
ΚΟΙΝ: Δ/νσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
           Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Πολεοδομίας
           Δ/νση Καθαριότητας, Δ/νση Περιβάλλοντος
           Νομικούς Συμβούλους
           Τοπικό Τύπο 
           Πολιτικά Κόμματα

           Δ/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών
           Δημοτικές Ενότητες Εκάλης, Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο και στο Δημοτικό Κατάστημα  (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 15-5-2013, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19.00, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:


ΑΕπικύρωση πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 16/1/2013, 23/1/2013,      15/3/2013, 19/3/2013 και 10/4/2013.

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.

Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως [διάρκεια συζήτησης: μία (1) ώρα].

Δ. Έκτακτα θέματα.

Ε. Τακτικά θέματα.

1.    Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 34/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Μπουρνόβα και Καραμπουρνών στην Νέα Ερυθραία.

2.    Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 35/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην οδό Κόντογλου στην Νέα Ερυθραία.

3.    Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 36/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας σχετικά με την  μεταφορά προειδοποιητικής πινακίδας για την ύπαρξη σχολικού τροχονόμου, διαγράμμιση ποδηλατοδρόμου και κατασκευή διάβασης πεζών επί της οδού Παπαναστασίου.

4.    Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 37/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας σχετικά με την οδό Κλαζομενών.

5.    Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 44/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την μετατόπιση περιπτέρου επί της οδού Αγ. Σαράντα.

6.    Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 46/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την τοποθέτηση δύο ρυθμιστικών πινακίδων (Π-70), με την ένδειξη «ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ» επί της οδού Διονύσου 73 καθώς επίσης και την διαγράμμιση του οδοστρώματος (στο κράσπεδο) με λευκή συνεχή γραμμή στο συγκεκριμένο σημείο, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς.

7.  Λήψη απόφασης σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης του Δημοτικού Κτιρίου «ΑΛΑΣΚΑ», σύμφωνα  με το πρακτικό της επιτροπής.    
         
8.    Λήψη απόφασης για την έγκριση χρήσεως καταστήματος διάθεσης καφέ – φρουτοχυμών και πρόχειρου φαγητού επί της οδού Κασσαβέτη 1 στο Ο.Τ. 81, Κηφισιά.

9.    Λήψη απόφασης για την έγκριση χρήσεως καταστήματος (αναψυκτήριο), επί της οδού Λ. Κηφισιάς 236 στο Ο.Τ. 81, Κηφισιά.

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση χρήσεως καταστήματος (εστιατόριο), στο διατηρητέο κτίριο επί της οδού Λ. Κηφισίας 299 και Εμμ. Μπενάκη, Κηφισιά.

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση χρήσεως καταστήματος (εστιατόριο), επί των οδών Παπαδιαμάντη 7 και Λεβίδου στο Ο.Τ. 77, στην Κηφισιά.

12. Λήψη απόφασης για την Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ερυθραίας».

13. Λήψη απόφασης για την οριστική παραλαβή της μελέτης: «Σύνταξη μελέτης τοπογραφικών για την κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων διαδρομής ενοποίησης των σχολικών κτιρίων στο Δήμο Κηφισιάς » (επιχειρ. από “ΤΕΧΝΙΚΉ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ”- Επιχειρ. Προγρ. “ΑΤΤΙΚΗ” ).

14. Λήψη απόφασης για την αποστολή του Δήμου στο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.

15. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Κηφισιάς στο Υγειονομικό Μπλοκ των Βορειανατολικών Προαστίων που έχει σκοπό την διασύνδεση των ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών μεταξύ των Νοσοκομείων ΓΝ Σισμανογλείου, ΓΝ Αμαλία Φλέμιγκ και του ΓΝ Παίδων Πεντέλης.

16. Λήψη απόφασης για την επικύρωση της διαδικασίας παραχώρησης τάφου διαδοχικής ταφής και  έγκριση  αυτής  σε  νέο δικαιούχο .

17. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων.

18. Λήψη απόφασης για την κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013.

19. Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών από χρηματικούς καταλόγους (άρθρο 174 του Ν. 3463/2006.)

20. Λήψη απόφασης για την απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

21. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης ύψους 200,00 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων»  προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013.

22. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των προμηθειών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες (ως η συνημμένη κατάσταση).

23. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των εργασιών/ παρεχομένων υπηρεσιών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες (ως η συνημμένη κατάσταση).

24. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 263/2013 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την μείωση μισθωμάτων ακινήτων, που εκμισθώνει ο Δήμος Κηφισιάς σύμφωνα με τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α /11-4-2012).

25. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 8/2013 εισήγησης της ΔΕΠ για επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Α΄δόση 2013) ποσού 51.510,12€ από ΚΑΠ.

26. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 9/2013 εισήγησης της ΔΕΠ για επιχορήγηση (ΚΑΠ) ποσού 3.622,56€ στη Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης προς υλοποίηση του θεσμού εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου για το διάστημα από Σεπτέμβριο 2012 έως και Δεκέμβριο 2012.

27. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 12/2013 εισήγησης της ΔΕΠ για οικονομική ενίσχυση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης από το ΦΗΧ ποσου 1.660,50 € για κάλυψη παλαιών οφειλών.

28. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 13/2013 εισήγησης της ΔΕΠ για οικονομική ενίσχυση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης από το ΦΗΧ ποσού 922,50 € για κάλυψη παλαιών οφειλών.

29. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 14/2013 εισήγησης της ΔΕΠ για την Οικονομική ενίσχυση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης με το ποσό των 8.856,00 € και 4.428,00€ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23 %) αντίστοιχα, από το ΦΗΧ 2012, για κάλυψη δαπανών λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών ενός έτους.

30. Λήψη απόφασης σχετικά με την επιστροφή ποδηλάτου από κάτοικο της Νέας Ερυθραίας.

31. Λήψη απόφασης για την αλλαγή συντελεστή χρέωσης.

32. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσού από μετατροπή εισφοράς σε χρήμα.