Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 5/6ου/2013


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ            
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Διονύσου και Μυρσίνης – 145 62
Τηλ. 213 2007274-5-6 / fax. 213 2007 273
Κηφισιά, 31-5-201  Αρ. πρωτ: 13

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο
 Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 Τους κ.κ. Προέδρους  Δημοτικών Ενοτήτων
ΚΟΙΝ:  Δ/νσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
           Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Πολεοδομίας
           Δ/νση Καθαριότητας, Δ/νση Περιβάλλοντος
           Νομικούς Συμβούλους
              Τοπικό Τύπο 
           Δ/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών 
           Δημοτικές Ενότητες Εκάλης, Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας 
           Πολιτικά Κόμματα

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 5-6-2013, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19.00, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

  1. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.
  1.  Έκτακτα θέματα.
  1. Τακτικά θέματα.

1.    Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Δόμησης  σχετικά με τις ισχύουσες χρήσεις γης, ως και για τις χρήσεις των νομίμως υφισταμένων κτιρίων ή εγκαταστάσεων, στο παραδοσιακό τμήμα της πόλης μας (ΖΩΝΕΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Προεδρικών Διαταγμάτων: 1) Π.Δ. 28-9-1987/ΦΕΚ1035Δ’/16-10-1987, 2) Π.Δ. 6-9-1990/ΦΕΚ 517Δ’/21-9-1990, 3) Π.Δ. 23-7-1994/ΦΕΚ 837Δ’/1994».

2.    Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κηφισιάς – Υπουργείου Πολιτισμού και Περιφέρειας Αττικής για την μεταφορά και την μεταστέγαση της Αρχαιολογικής συλλογής Κηφισιάς από το κτίριο της συμβολής των οδών Γεωργαντά και Κασσαβέτη στην Βίλλα Κουτούπη.

3.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Σαπφούς στην περιοχή Παληάγιαννη.

4.    Λήψη απόφασης για την έγκριση χρήσεως καταστήματος (εστιατόριο), επί της οδού Λεβίδου 8-10 στο Ο.Τ. 75, Κηφισιά.

5.    Λήψη απόφασης για την έγκριση χρήσεως καταστήματος (αναψυκτήριο), επί των οδών Λ. Κηφισίας 228 και Δροσίνη 5, Ο.Τ. 41, Κηφισιά.

6.    Λήψη απόφασης για την έγκριση χρήσεως καταστήματος (εστιατόριο), στο διατηρητέο κτίριο επί της οδού Λ. Κηφισίας 299 και Εμμ. Μπενάκη, Κηφισιά.

7.    Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού».

8.    Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης επικειμένων περιοχής "ΒΙΠΑ".

9.    Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των προμηθειών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες (ως η συνημμένη κατάσταση).

10. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των εργασιών / παρεχομένων υπηρεσιών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες (ως η συνημμένη κατάσταση).

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση χιλιομετρικής αποζημίωσης υπαλλήλου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου (Ν. 2685/1999).

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση επιστροφής ποσού από παράβολο για άδεια διαμονής αλλοδαπού.
    
13. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλετών εγγεγραμμένων σε οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους (περ. δ. παρ. 1 αρθρ. 174 Ν. 3463/2006.)

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου