Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 22-5-2013, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19.00, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

  1. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.
Β. Έκτακτα θέματα.
Γ. Τακτικά θέματα.

1.    Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 47/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για την παραχώρηση μιας επιπλέον θέσης στάθμευσης στην πρεσβεία της Ουρουγουάης στην οδό Μενάνδρου 1, Κηφισιά.

2.    Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 48/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Άργους 24, στην Κηφισιά.

3.    Λήψη απόφασης για την κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013.

4.    Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων.

5.    Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών από χρηματικούς καταλόγους (άρθρο 174 του Ν. 3463/2006.)

6.    Λήψη απόφασης για την απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

7.    Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης ύψους 200,00 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων»  προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013.

8.    Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των προμηθειών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες (ως η συνημμένη κατάσταση).

9.    Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των εργασιών / παρεχομένων υπηρεσιών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες (ως η συνημμένη κατάσταση).

10. Λήψη απόφασης για την Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ερυθραίας».

11. Λήψη απόφασης για την Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη Κτηματογράφησης ιδιοκτησίας Δήμου στην περιοχή Παληάγιαννη».

12. Λήψη απόφασης για την Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη για την Κτηματογραφική αποτύπωση περιοχής για την αναθεώρηση του σχεδίου πόλεως στο ρέμα του Κοκκιναρά».

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση υψομετρικών μελετών Ο.Τ. 9 «ΒΙ.ΠΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

14. Λήψη απόφασης για την οριστική παραλαβή της μελέτης: «Σύνταξη μελέτης τοπογραφικών για την κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων διαδρομής ενοποίησης των σχολικών κτιρίων στο Δήμο Κηφισιάς » (επιχειρ. από “ΤΕΧΝΙΚΉ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ”- Επιχειρ. Προγρ. “ΑΤΤΙΚΗ” ).

15. Λήψη απόφασης για την αποστολή του Δήμου στο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.  .

16. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Κηφισιάς στο Υγειονομικό Μπλοκ των Βορειανατολικών Προαστίων που έχει σκοπό την διασύνδεση των ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών μεταξύ των Νοσοκομείων ΓΝ Σισμανογλείου, ΓΝ Αμαλία Φλέμιγκ και του ΓΝ Παίδων Πεντέλης.

17. Λήψη απόφασης για την επικύρωση της διαδικασίας παραχώρησης τάφου διαδοχικής ταφής και  έγκριση  αυτής  σε  νέο δικαιούχο .

18. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 263/2013 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την μείωση μισθωμάτων ακινήτων, που εκμισθώνει ο Δήμος Κηφισιάς σύμφωνα με τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α /11-4-2012).

19. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 8/2013 εισήγησης της ΔΕΠ για επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Α΄δόση 2013) ποσού 51.510,12€ από ΚΑΠ.

20. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 9/2013 εισήγησης της ΔΕΠ για επιχορήγηση (ΚΑΠ) ποσού 3.622,56€ στη Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης προς υλοποίηση του θεσμού εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου για το διάστημα από Σεπτέμβριο 2012 έως και Δεκέμβριο 2012.

21. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 12/2013 εισήγησης της ΔΕΠ για οικονομική ενίσχυση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης από το ΦΗΧ ποσού 1.660,50 € για κάλυψη παλαιών οφειλών .

22. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 13/2013 εισήγησης της ΔΕΠ για οικονομική ενίσχυση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης από το ΦΗΧ ποσού 922,50 € για κάλυψη παλαιών οφειλών

23. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 14/2013 εισήγησης της ΔΕΠ για την
    Οικονομική ενίσχυση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και          Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης με το ποσό των 8.856,00 € και 4.428,00€           (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23 %) αντίστοιχα, από το ΦΗΧ       2012, για κάλυψη δαπανών λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών          
     ενός έτους.

24. Λήψη απόφασης σχετικά με την επιστροφή ποδηλάτου από κάτοικο της Νέας Ερυθραίας.

25. Λήψη απόφασης για την αλλαγή συντελεστή χρέωσης.

26. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσού από μετατροπή εισφοράς σε χρήμα.

27. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσού επτακοσίων εννέα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (709,82€).

28. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλής από οριστικό βεβαιωτικό κατάλογο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου