Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Αίτημα επανεισαγωγής στο περιφερειακό συμβούλιο του θέματος (ΜΠΕ) στην Κηφισιά

Δημοτική Κίνηση ΑΝΑΣΑ Κηφισιάς
Τρίτη 11 Ιουνίου 2013
Προς
Τον Πρόεδρο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
Κύριε πρόεδρε,
κυρίες και κύριοι σύμβουλοι στην Περιφέρεια Αττικής

Σας γνωρίζουμε την αντίθεσή μας στην προοπτική κάθε εγκατάστασης Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΜΠΕ) από αεριοποίηση βιομάζας, όπως και στην θετική κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του συμβουλίου σας, απόφαση 124/2013 υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρίας ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ Ε.Π.Ε. που αφορά στην περιοχή Καλυφτάκι Κηφισιάς.

Σας γνωρίζουμε επίσης, ότι από πρωτοβουλίες της Δημοτικής μας Κίνησης ΑΝΑΣΑ Κηφισιάς, καθώς και με την αντίδραση φορέων της πόλης, το δημοτικό συμβούλιο Κηφισιάς στη συνεδρίασή του της 5/6/2013 συζήτησε εκτάκτως το θέμα και έλαβε ομόφωνη απόφαση – ψήφισμα, σύμφωνα με το οποίο εκφράζει την αντίθεσή του στην προοπτική εγκατάστασης (ΜΠΕ) στην περιοχή Κλυφτάκι Κηφισιάς.

Τονίζουμε ότι, προτεραιότητα στις σημερινές περιβαλλοντικές συνθήκες στην Αττική και τις ανάγκες καθημερινότητας των πολιτών, έχει η προστασία του περιβάλλοντος και όχι η παραγωγή ενέργειας, που σήμερα στη χώρα είναι της τάξεως των 13.000 μεγαβάτ και η κατανάλωση αιχμής δεν υπερβαίνει τα 6.500 μεγαβάτ.

Υπό το φως των νέων δεδομένων (απόφαση 237/2013 Δημοτικού Συμβουλίου – αντίδρασης τοπικών φορέων), ζητούμε την έκτακτη επανεισαγωγή το θέματος αν είναι εφικτό, ακόμα και στη σημερινή 11/6/13 συνεδρίασή σας.

Δημοτική Κίνηση ΑΝΑΣΑ Κηφισιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου