Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013

Απαγόρευση καλλιέργειας μίσχανθου (μεταφραση)

Πολλές χώρες αναζητούν αυτή τη στιγμή στην αυξανόμενη υψηλής απόδοσης καλλιεργειών για την παραγωγή των βιοκαυσίμων ως εναλλακτική λύση στα συμβατικά καύσιμα (βενζίνη και πετρέλαιο) για την αντιμετώπιση επικείμενη ελλείψεις σε ενέργεια και τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 
Αυτό συνήθως περιλαμβάνει το εισαγωγή ξένου (δηλαδή, αλλοδαπός) είδη φυτών που είναι γνωστά για τη γρήγορη και παραγωγική ανάπτυξη. 
Εάν αυτές οι πρωτοβουλίες δεν αξιολογούνται προσεκτικά, όμως, την προώθηση της η καλλιέργεια ορισμένων δημοφιλή είδη για την παραγωγή βιοκαυσίμων θα αυξηθεί δύο από τα κύριες αιτίες της απώλειας της βιοποικιλότητας στον πλανήτη: εκκαθάριση και μετατροπή ακόμα περισσότερο φυσικές περιοχές για μονοκαλλιέργειες, και την εισβολή των μη ιθαγενών ειδών.
1 Μετατροπή Habitat είναι ήδη η κύρια αιτία της απώλειας της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, και περιορίζοντας την ενθουσιώδη καλλιέργεια νέων καλλιεργειών σε περιοχές που έχουν ήδη μετατραπεί δεν είναι εύκολο έργο.
Το θέμα που εξετάζεται εδώ, όμως, είναι ότι μερικά από τα πιο συχνά συνιστώμενα είδη για την παραγωγή βιοκαυσίμων, ιδίως για το βιοντίζελ, είναι επίσης σημαντικό χωροκατακτητικών ξένων ειδών σε πολλά μέρη του κόσμου.
Έτσι, η πιθανότητα να γίνουν επεμβατική πρέπει να αξιολογηθούν πριν καλλιεργείται σε μεγάλη κλίμακα για την παραγωγή βιοκαυσίμων παραγωγής σε νέους τομείς.
Μερικά από αυτά τα είδη που εξαπλώνονται από τα πουλιά, μικρά θηλαστικά και άλλα ζώα, καθιστώντας τον έλεγχό τους δύσκολη ή αδύνατη, με αντίκτυπο την αύξηση της πάροδο του χρόνου και μακροπρόθεσμη παραγωγή επιρρεπείς σε μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες από τα κέρδη.
Η σημείωση αυτή παρέχει βασικές πληροφορίες και συστάσεις για την υποβολή προτάσεων για τα βιοκαύσιμα εξελίξεων στη χρήση των ειδών που μπορεί να έχουν μια ιστορία της εισβολής και έτσι απαιτούν προσεκτική διαχείρισης αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη κλίμακα και δεν συμβάλλουν στη φυσική ενδιαιτημάτων και της απώλειας βιοποικιλότητας.
1 Chapin III, FS, ES Zavaleta, Βερμόντ Eviner, RL Naylor, PM Vitousek, HL Reynolds, DU Hooper, S. Lavorel, Ο.Ε. Sala, SE Hobbie, MV Mack & Σ. Díaz. 2000.
Συνέπειες από την αλλαγή της βιοποικιλότητας. 
Φύση 405: 234-242.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Η Global Invasive Species πρόγραμμα έχει εντοπίσει μέτρα για την αποφυγή των επιπτώσεων στην βιοποικιλότητα από τη χρήση ακατάλληλων ειδών για τα βιοκαύσιμα και είναι έτοιμη να παράσχει περαιτέρω στήριξη προς τις χώρες για το θέμα αυτό.  Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του βιοντίζελ παραγωγής έργων θα πρέπει να εξετάσει:
Συλλογή πληροφοριών: ελέγχουν τα εθνικά επιβλαβών ζιζανίων καταλόγους, βάσεις δεδομένων και ιστοσελίδες για τις αναφορές σχετικά με τις χώρες όπου βιοκαυσίμων εξελίξεις Προτείνονται?
Εκτίμηση κινδύνου: χρησιμοποιούν τα επίσημα πρωτόκολλα αξιολόγησης του κινδύνου για την αξιολόγηση του κινδύνου εισβολή από τα είδη των βιοκαυσίμων προτάσεις, με ιδιαίτερη προσοχή και υποστήριξη για την χώρες με μικρότερη πείρα στην αντιμετώπιση βιολογικές εισβολές ή διαλογή επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα?
Όφελος / ανάλυση κόστους: μελέτες της αγοράς συμπεριφορά και την παρουσίαση επιχειρηματικών σχεδίων που μπορεί να δείξει πραγματικά οφέλη για τις προτεινόμενες δραστηριότητες πριν από τα κεφάλαια γίνονται διαθέσιμα, καθώς υπάρχουν πολλές γνωστές περιπτώσεις των εισαχθέντων ειδών που δεν έχουν ποτέ επιτευχθεί εμπορική αξία (αλλά εξακολουθεί να παραμένει ως πραγματικοί ή δυνητικοί προβλήματα)?
Επιλογή των ιθαγενών ή χαμηλού είδη κινδύνου: τη δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη και χρήση της μητρικής ή / και μη ιθαγενών ειδών που αποτελούν το χαμηλότερο κινδύνους για τη βιοποικιλότητα?
Η διαχείριση του κινδύνου: περιλαμβάνει παρακολούθηση και τον προγραμματισμό έκτακτης ανάγκης (π.χ., έλεγχος σε περιπτώσεις διαφυγής), στις προτάσεις για τα βιοκαύσιμα (κυρίως βιοντίζελ).  Έλεγχος διαδικασίες πρέπει να είναι βιώσιμη και καλά δοκιμασμένο, έτσι εισβολής είδη που είναι συνήθως διασπείρεται από τα ζώα και άλλων δραστικών μέσων δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν χωρίς να δοκιμαστεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης για αποδράσεις:
Πιστοποίησης / διαπίστευσης διαδικασίες: την αξιολόγηση των προτάσεων έργου, σύμφωνα με τα κριτήρια και / ή συστήματα πιστοποίησης για την αειφόρο ανάπτυξη των βιοκαυσίμων (ένα αριθμός αυτών των διαδικασιών είναι σε εξέλιξη σε εθνικό και διεθνές επίπεδα).
Η Global Invasive Species πρόγραμμα συνιστά ότι οι χώρες δεν αναπτύσσουν δραστηριότητες που βασίζονται στη χρήση των γνωστών πιθανή διείσδυση ξένων ειδών για βιοκαυσίμων προγράμματα παραγωγής.
Οι κίνδυνοι για τη βιοποικιλότητα είναι απλά πάρα πολύ μεγάλη.
Αναγνωρίζοντας την εξάρτηση από την βιοποικιλότητα από πολλά εκατομμύρια ανθρώπων, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενες χώρες, GISP αισθάνεται ότι η αξιολόγηση των κινδύνων, την παρακολούθηση και έκτακτης ανάγκης σχεδιασμός είναι δικαιολογημένες και πρέπει να είναι υποχρεωτική για την υποστήριξη των έργων να αυξάνεται βιοκαυσίμων μαζικά. Οι δράσεις αυτές είναι επειδή η ακούσια εισαγωγή ξένων είδη που θα μπορούσαν να γίνουν χωροκατακτητικά μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη επιβίωση, μειωμένη ανάπτυξη και περισσότερες διεισδύσεις στην βιολογική ποικιλότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου