Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

Μια «Ανάσα» πριν τις εκλογές

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΚΗΦΙΣΙΑ" (15/10/2010)

Σε ερωτήσεις μας απάντησε ο Παναγιώτης Κανακάκης, επικεφαλής του ανεξάρτητου συνδυασμού «Ανάσα» λίγες μέρες πριν από τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου. Ο κ. Κανακάκης να θυμίσουμε στις τελευταίες εκλογές είχε συμμετάσχει επικεφαλής συνδυασμού υποστηριζόμενου τότε από τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλες δυνάμεις.Αν και η δυναμική του κόμματος στην πόλη μας κυμαινόταν τότε γύρω στο 6%, ο κ. Κανακάκης είχε περάσει το 10% πλησιάζοντας τον τότε
υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ κύριο Μπόζο, ο οποίος είχε φτάσει το 13,5%. Θα έχουμε άραγε και φέτος κάποια τέτοια ανάλογη έκπληξη;Ιδού η Ρόδος… 


Θα κατεβείτε επικεφαλής ανεξάρτητου συνδυα σμούημεκομματι κή στήριξη;
Η δημοτική πα ράταξη με την επωνυμία «Ανάσα» (Ανεξάρτητη Αγωνιστική Συ¬νεργασία για την Αυτοδιοίκηση) είναι προϊόν συμφωνίας μεταξύ δυο δημοτικών παρατάξεων και ανεξάρτητων πολιτών που ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση, όπως ο Πέτρος Κονταρίνης που είχε κατέβει στις τελευταίες δημοτικές εκλογές υποψήφιος Δήμαρχος.
Το πλαίσιο συμφωνίας που καταλήξαμε, περιλαμβάνει τις βασικές αρχές με τις οποίες θα κινηθούμε το επόμενη δημοτική περίοδο, από αυτές τις διαδικασίες αποκλείσαμε τους κομματι¬κούς μηχανισμούς.Δεν ζητήσαμε, ούτε θα ζητήσουμε την στήριξη από κανένα κομματικό φορέα, εάν παρόλα αυτά κάποιος κομματικός φορέας αποφασίσει να μας στηρίξει αυτό δεν συνεπάγεται κανέναν όρο και καμία συμφωνία.Είσαστε δημοτικός σύμβουλος. Ποια θεωρείται ότι είναι η συμβολή σας στα δημοτικά δρώμενα τα τέσσερα τελευταία χρόνια;Δυστυχώς τα τελευταία τέσσερα χρόνια βίωσα την πλήρη απαξίωση των διαδικασιών και των δημοκρατικών θεσμών στο δημοτικό συμβούλιο. Αυτό έγινε με ευθύνη της δημοτικής αρχής και της αξιωματικής αντιπολίτευσης οι όποιοι με νομότυπο τρόπο μεν αλλά με αντιδημοκρατική συμπεριφορά απέκλισαν από μια πολύ σημαντική επιτροπή, όπως είναι η δημαρχιακή, δυο δημοτικές παρατάξεις, δηλαδή το 24% των ψηφοφόρων. Την Συνεργασία πολιτών Κηφισιάς στην όποια ήμουν επικεφαλής την απέκλεισαν από όλες τις επιτροπές,
Το γεγονός ότι οι δυο εκπρόσωποι της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην δημαρχιακή επιτροπή έχουν περάσει τώρα, με τον δημοτικό συνδυασμό του νυν δήμαρχου, καταδεικνύει τον τρόπο με τον όποιο διοικήθηκε η Κηφισιά την τελευταία δημοτική περίοδο.
Η πληροφόρηση την οποία είχαμε ήταν ελλιπής, αφού τα θέματα που έρχονταν προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο τα περισσότερα δεν είχαν εισήγηση μέχρι και την τελευταία ημέρα του δημοτικού συμβουλίου.Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, μία μόνο λύση είχαμε, να εμπιστευτούμε το ένστικτο και την εμπειρία μας προσπαθώντας να κατανοήσουμε κάθε φορά που το πάει η δημοτική αρχή.
Επιτύχαμε να αποτρέψουμε την τροποποίηση του γενικού πολεοδομικού που θα είχε αποφέρει ανεπανόρθωτη ζημία στην πόλη μας, αποτρέψαμε τα σχεδία για αξιοποίηση του θερινού κινηματογράφου Μπομπονιέρα, που Θα προσέθετε ένα ακόμα εμπορικό κέντρο στην ήδη κορεσμένη περιοχή της οδού Λεβίδου, κάναμε παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό, κάναμε παρεμβάσεις για το νεκροταφείο, κάναμε παρεμβάσεις για την διαχείριση των οικονομικών του δήμου, κάναμε παρεμβάσεις και για πολλά αλλά θέματα.
Προσπάθησα όλα αυτά τα χρόνια να έχω μια παρουσία θετική γκι την πόλη, πέρα και έξω από οξύτητες και τεχνητές αντιπαλότητας, δυστυχώς όμως το κλίμα του δημοτικού συμβουλίου ήταν τέτοιο που απέτρεπε οποιαδήποτε σοβαρή κουβέντα, πέ¬ραν του γεγονότος ότι κάθε φορά που έπαιρνα τον λόγο δεχό¬μουν συντονισμένες παρεμβολές από δημοτικούς συμβούλους τις πλειοψηφίας αλλά και από τον εκάστοτε πρόεδρο με σκοπό να μην μπορέσω να ολοκληρώσω την σκέψη μου και να κάνω τις προτάσεις μου.
Δεν είναι τυχαίο ότι με ανάγκασαν να αποχωρήσω αρκετές φόρες από την αίθουσα του δημοτικού συμβούλιου, επειδή ακο¬λουθούσαν αντιδημοκρατικές διαδικασίες. 

Σας κατηγορούν ότι σε ορισμένα θέματα, αποφεύγατε να ψηφίσετε. Γιατί γινόταν αυτό;
Λεν είναι η συνήθης πρακτική μου να αποφεύγω να ψηφίζω. Εάν αυτό έγινε κάποιες λίγες φορές, οφείλονταν στο γεγονός ότι είχα ελλιπή ενημέρωση, η σε κάποιες περιπτώσεις που αφο¬ρούσαν άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος και αφού πριν είχα
ξεκάθαρα τοποθετηθεί, δεν ψήφισα για λόγους διαμαρτυρίας λόγω των ακολουθουμένων διαδικασιών. 

Με ποιον από τους συνδυασμούς που κατεβαίνουν θεωρείτε ότι είστε πιο συγγενείς;
Με καμία δημοτική παράταξη από αυτές που κατέρχονται στις δημοτικές εκλογές δεν αισθανόμαστε συγγενείς για τον απλό λόγο ότι κανένας εκτός από την δική μας δημοτική παράταξη δεν αντιμετωπίζει και δεν παίρνει θέση στα δυο σημαντικά θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, δηλαδή το μνημόνιο και τον Καλλικράτη.
Κανείς δεν αναφέρεται στις οικονομικές περικοπές που επιβάλει το μνημόνιο στην τοπική αυτοδιοίκηση, κανείς δεν αναφέ¬ρεται στην διοικητική μεταρρύθμιση που χειροτερεύει αντί να βελτιώνει την κατάσταση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επίσης οι απόψεις μας διαφέρουν για τον τύπο της αυτοδιοίκησης που θέλουμε.
Εμείς επιθυμούμε μία τοπική αυτοδιοίκηση που θα είναι προσανατολισμένη στην υπεράσπιση του φυσικού περιβάλλοντος, στον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό στη δημιουργία και ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών, στην προώθηση του συμμετοχικού σχε¬διασμού, της τοπικής δημοκρατίας, στην ενίσχυση των συλλογι¬κών πρωτοβουλιών των πολιτών, στον εμπλουτισμό της τοπικής πολιτιστικής ζωής.
Δεν είναι δυνατόν να έχουμε συγγένεια με δημοτικές παρατάξεις που βλέπουν τον δήμο σαν ανώνυμη εταιρεία, σαν μη¬χανισμό αναπαραγωγής πελατειακών σχέσεων, σαν πεδίο ψηφο¬θηρικού ανταγωνισμού η εκτροφείο τοπικού παραγοντισμού. 

Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές, έργα που πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν την επόμενη περίοδο;
Η επόμενη περίοδος θα είναι δύσκολη αφού οι δήμοι θα έχουν να αντιμετωπίσουν δυο μεγάλα προβλήματα.
Α. Τις οικονομικές περικοπές στην τοπική αυτοδιοίκηση που πιθανόν να φτάσουν στο πενήντα της εκατό και κατά συνέπεια θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην λειτουργία των δήμων.
Β. Η συνένωση των δήμων θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα αφού υπάρχουν πολλές ασάφειες στον νόμο.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κηφισιά, η Ν. Ερυθραία και η Εκάλη είναι γνωστά και σίγουρα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ορθολογιστικό τρόπο.
Το κυκλοφοριακό, η καθαριότητα, οι χρήσεις γης, το αποχετευτικό, το κοιμητήριο, οι υποδομές, αθλητικές και πολιτιστικές, είναι θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα αλλά και με τη συμμετοχή και την αποδοχή των πολιτών. 

Τις είχατε εισηγηθεί την περασμένη τετραετία;
Όπως ανέφερα και προηγουμένως, η δημοτική αρχή και η αξιωματική αντιπολίτευση μας είχαν αποκλείσει από όλες τις επι¬τροπές του δήμου, οπότε ήταν αδύνατον να κάνουμε εισηγήσεις.
Την μοναδική ευκαιρία που είχαμε ήταν στις συζητήσεις προ ημερησίας διατάξεως του δημοτικού συμβουλίου όπου κάναμε τις επισημάνσεις, την κριτική και τις προτάσεις μας, αλλά δυστυ¬χώς η δημοτική αρχή και οι συνοδοιπόροι της ακολούθησαν την δική τους πορεία με τα γνωστά αποτελέσματα για τις κυκλοφο¬ριακές μελέτες, για το ανέκδοτο που λέγεται υπόγειος χώρος στάθμευσης στον πλάτανο, για την κατασκευή των ποδηλα¬τοδρόμων που ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών και πολλά άλλα.

Στην Κηφισιά δίνεται η εντύπωση ότι υπάρχει αταξία όσον αφορά την αδειοδότηση υγειονομικού ενδιαφέροντας. Δεχό¬μαστε συχνά καταγγελίες για καταστήματα που λειτουργούν χωρίς άδεια η για κάποιους που συναντάνε συνεχώς εμπόδια για να βγάλουν άδεια ενώ άλλοι τα καταφέρνουν αμέσως. Έχουν πέσει στην αντίληψη σας τέτοια περιστατικά. Αν γίνετε δήμαρχος πώς θα βάλετε τάξη;
Και εγώ έχω γίνει δέκτης τέτοιων θεμάτων και καταγγελιών και υποθέτω ότι κάτι δεν πάει καλά σε αρκετές υποθέσεις αδειοδό¬τησης. Σε αρκετές περιπτώσεις έχω γίνει και καταγγελτικός στο δημοτικό συμβούλιο.
Το πρόβλημα κατά την άποψη μου οφείλεται στο γεγονός ότι
η δημοτική αρχή δεν εφαρμόζει μια ενιαία πολιτική σε αυτά τα θέματα, με αποτέλεσμα μέσα στο δημοτικό συμβούλιο να δια¬μορφώνονται πλειοψηφίες και παρανόμως να δίνονται άδειες ενώ σε άλλες περιπτώσεις να υπάρχει κωλυσιεργία και εμμονή.
Δεν είναι δυνατόν να δίνονται άδειες εκεί που δεν επιτρέπεται και να ακούγονται εκπληκτικά πράγματα από δημοτικούς συμ¬βούλους όπως να του δώσουμε την άδεια γιατί είναι καλός άν¬θρωπος και καλός επαγγελματίας και η δημοτική αρχή να τηρεί σιγή ιχθύος.
Δεν είναι δυνατόν η δημοτική αρχή να πηγαίνει στα δικαστήρια και να στηρίζει την υπηρεσία και τους επιχειρηματίες εναντία στις προσφυγές συλλόγων της Κηφισιάς που τελικά δικαιώθηκαν.
Για να λυθούν αυτά τα προβλήματα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη θέση από την δημοτική αρχή που θα δεσμεύει και τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας και εάν θέλετε να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ όλων των δημοτικών παρατάξεων που θα δεσμεύει όλους τους δημοτικούς συμβούλους.
Με αυτόν τον τρόπο θα ξεφύγουμε από πελατειακές πολιτικές, από την εξυπηρέτηση των γνωστών και τέλος θα ξεφύγουμε και από τις όποιες υπόνοιες υπάρχουν για συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. 

Θεωρείτε ότι η Πολεοδομία κάνει σωστά τη δουλειά της;
Πολλές φορές στο δημοτικό συμβούλιο έχω διαφωνήσει με αποφάσεις και εισηγήσεις που έχει κάνει η πολεοδομία.
Αυτό δεν σημαίνει ότι η πολεοδομία δεν κάνει σωστά την δουλειά της. Σημαίνει ότι η δημοτική αρχή σε πολλές περιπτώσεις δεν παίρνει την πολιτική πρωτοβουλία για σημαντικά θέματα με αποτέλεσμα να έχουμε μόνον τεχνοκρατική άποψη που πολλές φόρες είναι αντίθετη με το συμφέρον της πόλης και των κατοίκων.
Όταν οι πολιτικοί αφήνουν κενό εξουσίας και αυτό καλύπτεται από τεχνοκράτες, δημιουργούνται όλες εκείνες οι προϋποθέσεις για να ακούγονται από τον κόσμο όλα αυτά τα σχόλια περί συναλλαγών βάσιμα η μη. 

Πιστεύετε ότι επηρεάζονται οι ψηφοφόροι από τις διαφημίσεις που βλέπουν ή ψηφίζουν ανεξάρτητα από τα έξοδα που έχει κάνει ένας συνδυασμός για να προβληθεί;
Η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι αυτοί που έχουν την οικονομική δυνατότητα να προβληθούνπερισσότερο έχουν καλύτερη τύχη. Αυτό όμως που πρέπει να μας προβληματίζει είναι που βρίσκουν τα χρήματα οι δημοτικές παρατάξεις και κάνουν πολυδά¬πανο προεκλογικό αγώνα.
Εδώ και μερικούς μήνες παρακολουθώ με μεγάλη μου έκπληξη να δαπανώνται τεράστια ποσά για δημοσκοπήσεις και για διαφήμιση. Αλήθεια οι χορηγοί αυτών των δημοτικών παρατάξεων τι ανταλλάγματα έχουν συμφωνήσει με τους εκπροσώπους του λαού; Στις δύσκολες μέρες που περνάμε, είναι μεγάλη πρόκληση κάποιοι να δαπανούν τεράστια ποσά για να νέμονται την εξουσία και κάποιοι άλλοι να πεινάνε. Εμείς η δημοτική παράταξη «Ανάσα» αποφασίσαμε να δαπανήσουμε πολύ λίγα χρήματα, ύψους περίπου 7000 Ευρώ, χρήματα που θα δώσουν οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι και θα κάνουμε τον προεκλογικό μας αγώνα με τον κλασικό τρόπο, δηλαδή την ανθρώπινη επαφή που ποτέ δεν εγκαταλείψαμε . 

Νομίζετε ότι η ενοποίηση που επιβάλει ο «Καλλικράτης» θα βοηθήσει τους τρεις δήμους ή αντίθετα θα τους δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα;
Οι ενοποιήσεις που επέβαλε ο Καλλικράτης, δεν έλαβαν υπόψη την γεωμορφολογία της χώρας, ούτε έλαβε υπ’ όψη την αναπτυξιακή πορεία που μπορεί να έχει ένας δήμος κυρίως σε πληθυσμιακό επίπεδο. Ο κίνδυνος που υπάρχει στη περίπτωση του νέου δήμου Κηφισιάς είναι να δημιουργηθεί ένας απρό¬σωπος δήμος όπου ο κάτοικος δεν θα αναγνωρίζεται. Ορατός κίνδυνος επίσης είναι οι πλούσιες περιοχές να αναπτύσσονται σε βάρος των φτωχών περιοχών. Θα υπάρξουν και τεχνικά θέματα που δα προκύψουν από τη συνένωση των δήμων για τα οποία ο νόμος δεν προβλέπει

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου