Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Η δράση της "Ανάσα" ως τις Δημαιρεσίες της νέας δημοτικής περιόδου και ευχές για το 2011


Για το 2011, απευθύνουμε στους κατοίκους του νέου δήμου, τις θερμότερες ευχές μας, για προσωπική και οικογενειακή υγεία και στο δήμο Κηφισιάς, αισιοδοξία, προκοπή, διοικητική και κοινωνική ανάταση με δικαιοσύνη και αλληλεγγύη.

Στην τακτική συνεδρίαση της δευτέρας 3 Ιανουαρίου 2011 τα μέλη της διοικούσας επιτροπής της «Ανάσα» ενημερώθηκαν από τον επικεφαλής Παναγιώτη Κανακάκη, για την προεργασία η οποία ακολουθήθηκε πριν και κατά τη διαδικασία των δημαιρεσιών του δημοτικού συμβουλίου.
Στο πρώτο δημοτικό συμβούλιο της νέας περιόδου, παραβρέθηκαν τα δύο εκλεγμένα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τα δύο μέλη των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας της «Ανάσα». Ωστόσο, μια ξαφνική ενόχληση υγείας την οποία ένιωσε, που όμως δεν εμπνέει ανησυχία, ανάγκασε τον Βασίλη Κανακάκη να αποχωρήσει από τη διαδικασία. 
Τα μέλη της διοικούσας επιτροπής ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις της αντιπολίτευσης που έγιναν με βάση το νόμο, από τον επικεφαλής, ο οποίος ανέφερε τις προτάσεις της «Ανάσα» όπως τις μετέφερε στις δημοτικές παρατάξεις και οι οποίες στην πλειονότητά τους έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα με τις οποίες και για λόγους αντιπροσωπευτικότητας, θα έπρεπε όλες οι πλευρές να εκπροσωπούνται ισότιμα κατά το δυνατό στις δημοτικές επιτροπές, συγκεκριμένα την Οικονομική Επιτροπή και την Ποιότητα Ζωής, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη.  
Κατόπιν συσκέψεων, εξαντλητικού και επίπονου διαλόγου και παρά την αρχική άρνηση της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» να συμμετάσχει στα όργανα και με την επιμονή μας, οι προτάσεις μας έγιναν δεκτές και υπερψηφίστηκαν και από την πλειοψηφία, ώστε όλες οι παρατάξεις εκπροσωπούνται στις δύο δημοτικές επιτροπές.
Η πρότασή μας, να δοθούν οι θέσεις του προέδρου και αντιπροέδρου των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων στην αντιπολίτευση, έγινε δεκτή από τις παρατάξεις, απορρίφτηκε όμως από την πλειοψηφία.
Ο Παναγιώτης Κανακάκης στην τοποθέτησή του όπως και στην παρέμβασή του στο δημοτικό συμβούλιο των δημαιρεσιών, τόνισε ότι η διοίκηση με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα κέρδισε τις εκλογές με μόλις το 23% επί των εγγεγραμμένων και όμως στο δημοτικό συμβούλιο ελέω του νόμου, έχει την συντριπτική πλειοψηφία και επισήμανε, ότι το 50% των συμπολιτών μας, απείχε ή έριξε λευκό και άκυρο που σημαίνει ότι έχει γυρίσει την πλάτη στο υπάρχον μοντέλο διοίκησης.
Ενημέρωσε ακόμα για τη συνάντηση αντιπροσωπίας της «Ανάσα» με το δήμαρχο Κηφισιάς κ. Νίκο Χιωτάκη και συζήτησε το θέμα των συμβασιούχων εργαζομένων των συνενωμένων δήμων, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών και σύμφωνα με τη νέα εργατική νομοθεσία, δεν έχουν δικαίωμα ανανέωσης.
Κάνουμε σαφές πως θέση μας είναι, κανείς από τους εργαζόμενους αυτούς να μην απολυθεί με τη λήξη της σύμβασής του, αλλά αυτή να ανανεωθεί αυτόματα τουλάχιστον μέχρι να διαμορφωθεί το νέο οργανόγραμμα του νέου δήμου και το οποίο να συμπεριλάβει τους εν λόγο εργαζόμενους, που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών. 
Στο διάλογο που ακολούθησε, τα μέλη αντάλλαξαν απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο οφείλουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, εκτιμώντας πως ένας εξ’ αυτών, είναι η επικοινωνία μας μαζί τους, η σωστή ενημέρωση και η εφαρμογή πολιτικής με πλήρη διαφάνεια και με κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς και η διευκόλυνση και η προτροπή για τη συμμετοχή τους, στη διαμόρφωση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου