Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

Ερώτημα στο δημοτικό συμβούλιο για τους κοινόχρηστους χώρους

Ερώτημα προς τον δήμαρχο και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με  την αποσαφήνιση και καταγραφή των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Κηφισιάς, έθεσε στη συνεδρίαση της 15ης Μαΐου ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Φραγιαδάκης, εκ μέρους της δημοτικής κίνησης ΑΝΑΣΑ.
Αναφέρει συγκεκριμένα ο κ. Φραγκιαδάκης: «Όπως γνωρίζετε, το θέμα των κοινοχρήστων χώρων απασχολεί τον Δήμο μας αρκετά σοβαρά και επί πολλά χρόνια.
Το πρόβλημα εμφανίζεται κυρίως υπό τις ακόλουθες μορφές: α) ως ολοκλήρωση της απόκτησης από τον Δήμο των από τα εγκεκριμένα σχέδια προβλεπόμενων κοινοχρήστων χώρων,
β) ως απόκτηση από τον Δήμο κοινοχρήστων χώρων που δημιουργήθηκαν από σχέδια που έγιναν από Συνεταιρισμούς,
γ) ως αποσαφήνιση των χώρων εκείνων που ανήκουν στον Δήμο ή στο Δημόσιο και προέκυψαν από τη διάνοιξη- διαπλάτυνση βασικών οδικών αξόνων, π.χ. Εθνική Οδός
Η αξία και το οικονομικό περιεχόμενο αυτών των χώρων είναι ιδιαίτερα σημαντικό, της τάξεως εκατομμυρίων ευρώ και αποτελεί, πιστεύω, υποχρέωσή μας να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, ει δυνατόν σήμερα.
Ιδιαίτερης προσοχής και έρευνας  πρέπει να αποτελέσει η περιουσία των τυχόν υφιστάμενων και υπό εκκαθάριση Συνεταιρισμών.
Για τους δεύτερους, έχω την άποψη ότι ο Δήμος οφείλει να παρακολουθήσει το θέμα της εκκαθάρισης, ιδιαίτερα όταν αυτή αντιμετωπίζει δυσχέρειες για το διορισμό εκκαθαριστών, διότι είναι ενδεχόμενο να προέλθει από την εκκαθάριση σοβαρό θετικό υπόλοιπο επ’ ωφελεία του Δήμου και των δημοτών.
Αυτονόητο είναι ότι πρώτο μέλημα θα πρέπει να είναι το ξεκαθάρισμα των κοινοχρήστων χώρων, ποιοι είναι και σε ποιον ανήκουν σήμερα.
Η υπαγωγή των Συνεταιρισμών στην αρμοδιότητα του υπουργείου Οικονομικών, αντί του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με τον Ν.Ο.Κ., πιστεύω ότι διευκολύνει τις ενέργειες που θα αποφασίσουμε.
Πιστεύουμε ότι μια καταρχήν συζήτηση επί του θέματος, προ των διακοπών του καλοκαιριού, θα διευκόλυνε την λήψη των απαιτουμένων αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Προτείνω, όπως για τη διευκόλυνση αυτής της συζήτησης, ανατεθεί σε Υπηρεσία ή σε μελετητή συνεργάτη από τώρα η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την συγκέντρωση των πρώτων στοιχείων.
Η δαπάνη θα είναι ασήμαντη σε σχέση με το μεγάλο όφελος που σίγουρα θα προκύψει».
Δείτε το σύνδεσμο: lr-.htmlhttp://www.amarysia.gr/kifisia/politiki/51168--lr-.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου