Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Ενημέρωση για την Επιχειρούμενη Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας στη Νέα ΚηφισιάΤετάρτη 29/5ου/ 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς,
τον Τύπο και τους Φορείς στον «Καλλικρατικό» Δήμο Κηφισιάς

Η Δημοτική Κίνηση, Ανεξάρτητη Αγωνιστική Συνεργασία για την Αυτοδιοίκηση (ΑΝ.Α.Σ.Α.) και ο επικεφαλής, Δημοτικός Σύμβουλος Κηφισιάς Παναγιώτης Κανακάκης,   

Σας προσκαλούμε σε Ενημέρωση – Συζήτηση την: 

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ και ώρα 10.30 π. μ.
στο Πάρκο Ηρώων Πολυτεχνείου στη Νέα ΚΗΦΙΣΙΑ

Προκειμένου να σας ενημερώσουμε και να συζητήσουμε,
για τα μεγάλα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την επιχειρούμενη εγκατάσταση,
Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με τη μέθοδο αεριοποίησης από καύση βιομάζας, 
στην περιοχή Καλυφτάκι στη Νέα Κηφισιά, μετά τη θετική γνωμοδότηση (απόφαση 124/2013), του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, 
σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που κατέθεσε η «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ Ε.Π.Ε.»   
και χωρίς προηγουμένως το θέμα ως όφειλε, να έχει τεθεί για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, στους φορείς και στους κατοίκους της Κηφισιάς.  


Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου