Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Η Δημοτική Διοίκηση της Κηφισιάς Ολιγώρησε και ο διορισμένος από την Κυβέρνηση Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, υπέγραψε την καταδίκη των κατοίκων της περιοχής Καλυφτάκι Κηφισιάς

Σύλλογος « Το Καλυφτάκι»
Κηφισιά 26/6/2013
Αριθ. Πρωτοκόλλου 31837 
  
Προς
Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς                                  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Δημοτικές Παρατάξεις
   
ΘΕΜΑ: Ευχαριστήριο και αίτημα προσφυγής του Δήμου

Με το παρόν έγγραφο θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ομόφωνη αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την εγκατάσταση Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αεριοποίηση Βιομάζας στον Οικισμό Καλυφτάκι.
Σας θέτουμε όμως υπ’ όψιν, όπως ενημερωθήκαμε, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, παρά την αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη προφορική δήλωση του Περιφερειάρχη κου Σγουρού, ότι ήταν άδικη η θετική γνωμάτευση της Περιφέρειας για τη Κηφισιά, υπέγραψε την αδειοδότηση της συγκεκριμένης μονάδας (η μόνη αδειοδότηση που δίνεται εντός Αττικής).
Παρακαλούμε όπως ζητηθεί, η ανάκληση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ασκειθείσα προσφυγή εντός της χρονικής προθεσμίας.
Ο σύλλογός μας είναι έτοιμος να συμπαραταχθεί στη προσπάθεια του Δήμου με στοιχεία που θα τεκμηριώσουν το περιβαλλοντικά ανεπίτρεπτο της εγκατάστασης της συγκεκριμένης μονάδας.

Για τον Σύλλογο

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Μ.                                           ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Δ. 
.............................................................................................................................................
Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέµα: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα µέσω διαδικασίας αεριοποίησης (ισχύος 1MWe), της εταιρίας µε «ΓΑΙΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Καλιφτάκι, ΒΙ.ΠΑ.-Ο.Τ. 11, Οδός Θηβαΐδος», του ∆ήµου Κηφισιάς, του Νοµού Αττικής-Βόρειου τοµέα Αθηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη: (............)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ ΜΕ
Την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αεριοποίηση βιοµάζας (ισχύος 1MWe), της εταιρίας µε «ΓΑΙΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Καλιφτάκι, ΒΙ.ΠΑ.- Ο.Τ. 11, Οδός Θηβαΐδος», του ∆ήµου Κηφισίας, του Νοµού Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής.
Ο φορέας εκµετάλλευσης και λειτουργίας του έργου του θέµατος οφείλει τόσο κατά την κατασκευή και εγκατάσταση, όσο και κατά τη λειτουργία του έργου, αλλά και µετά το πέρας αυτής, να τηρεί τους παρακάτω Περιβαλλοντικούς Όρους και Περιορισµούς. Η τήρησή τους αποτελεί αποκλειστική του ευθύνη.
Δείτε ολόκληρη την απόφαση εδώ: http://www.energyregister.gr/adeiodotisi/bezaor1k-sxb

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου