Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

Προς: Πρόεδρο, Εκτελεστική Επιτροπή, Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Δ.Σ.Ν.Α

Κοιν.: Μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής                      
Θέμα:    1η και 2η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΣΝΑ.                                  
Κύριε Πρόεδρε,
Με Πρόσκλησή σας, μόλις την προηγούμενη Παρασκευή το απόγευμα, ορίζετε την Τρίτη 30 Ιουλίου την 1η και 2η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΣΝΑ με θέματα:
α) Λήψη απόφασης επιβολής αντισταθμιστικών οφελών υπέρ των Δήμων  όπου χωροθετούνται εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή και τελικής διάθεσης ή προσωρινής αποθήκευσης αστικών στερεών αποβλήτων του ΕΔΣΝΑ σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4164/2013 και
β) Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού ΕΔΣΝΑ έτους 2012.
Σημειώνω ότι για το σοβαρό θέμα των αντισταθμιστικών δεν έχω λάβει καμία εισήγηση!!
Σας γνωρίζω ότι ανειλημμένες υποχρεώσεις μου δεν μου επιτρέπουν να παραβρεθώ στις συνεδριάσεις  του Διοικητικού  Συμβουλίου ΕΔΣΝΑ την Τρίτη 30.07.2013. 
Προς τούτο και δεδομένης της σοβαρότητας των θεμάτων καταθέτω ως έκφραση γνώμης το παρόν υπόμνημα και παρακαλώ να τεθεί υπόψη του Συμβουλίου.
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΣΝΑ έχει οδηγηθεί σε απαξίωση, τολμώ να πω κατάργηση, με ευθύνη δική σας και της Εκτελεστικής Επιτροπής. 
Το γεγονός ότι είναι η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από έναν περίπου χρόνο και μάλιστα προγραμματισμένη εσπευσμένα, την τελευταία στιγμή, επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές.
2. Απέχω της ψηφοφορίας για τον Οικονομικό Απολογισμό του 2012 καθόσον η υλοποίησή του και οι αναμορφώσεις του προϋπολογισμού ενεργήθηκαν με αποφάσεις αποκλειστικά και μόνο της Εκτελεστικής Επιτροπής χωρίς ουδεμία συμμετοχή του Διοικητικού Συμβουλίου!
3. Είμαστε αντίθετοι με τη "πολιτική των αντισταθμιστικών" που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ – ΝΔ που στόχο είχαν την εξασφάλιση κομματικών οφελών και συναινέσεων.
Εξ’ άλλου, η αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών στις τοπικές κοινωνίες από την εγκατάσταση οχλουσών δραστηριοτήτων και δη υπερτοπικής σημασίας είναι υποχρέωση του κράτους, οφείλει να είναι μέρος του προϋπολογισμένου κόστους του εκάστοτε σχεδίου, είναι έργα υποδομής των πόλεων, είναι έργα και δράσεις περιβαλλοντικής αποκατάστασης, είναι κοινωνικά μέτρα και παροχές  και άλλα πολλά. 
Η υποστήριξη  των ΟΤΑ που οχλούνται από τις εγκαταστάσεις πρέπει να δίνεται για την ανάπτυξη συγκεκριμένων έργων και δράσεων από τους ΟΤΑ, που αφορούν την αντιμετώπιση των συνεπειών από την όχληση των εγκαταστάσεων. Όμως, όλα αυτά συνιστούν μέρος μιας άλλης πολιτικής για τη διαχείριση απορριμμάτων που σχεδιάζεται ολοκληρωμένα και υλοποιείται με κοινωνικό έλεγχο και τη συμμετοχή των πολιτών και δεν συνιστούν αποφάσεις ερήμην τους.
Επί πλέον, με πλήρη επίγνωση της οικονομικής κατάστασης των ΟΤΑ και τους κινδύνους που αναφύονται για τη συνέχιση της λειτουργίας τους, τις υπηρεσίες προς τους πολίτες και την απασχόληση του προσωπικού είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε μεταβολή των ήδη εγκεκριμένων αντισταθμιστικών που αποτελούν πλέον μέρος ήδη προϋπολογισθέντων εσόδων των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των ΟΤΑ. Άλλως, αποφασίζεται και διατάσσεται η χρεοκοπία σε ΟΤΑ μέλος του ΕΔΣΝΑ.
Μετά τα παραπάνω και χωρίς να γνωρίζω την εισήγησή σας επί του θέματος, εάν και εφόσον κατά την άποψη των νομικών υπηρεσιών, επιβάλλεται η λήψη απόφασης για την έγκριση καταβολής αντισταθμιστικών σε εφαρμογή της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης διατυπώνω προς το ΔΣ  τη θέση μου:
Υποστηρίζω την λήψη απόφασης για  «την επιβεβαίωση των προγενέστερων  αποφάσεων  του ΔΣ του ΕΣΔΚΝΑ με τις οποίες εγκρίθηκε η καταβολή αντισταθμιστκών για την λειτουργία της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και του ΣΜΑ Σχιστού για τα έτη έως και το 2014».
Για την Περιφερειακή Παράταξη ¨ Αττική Συνεργασία Όχι στο Μνημόνιο¨
 Ο  Περιφερειακός Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΣΝΑ
Τσουκαλάς Δημήτρης   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου